Kraftig annonsefall i papiravisene og på nett utløser et skred av kutt og nedbemanninger i norske mediehus.

Arbeiderpartiet lanserer nå forslaget om en tiltakspakke for norske medier. Hensikten er å hjelpe bransjen i det mediepolitisk talsperson Arild Grande beskriver som «kanskje den verste mediekrisen noensinne».

- Vi håper å få med flere partier på å øke neste års mediestøtte. Mediebransjen er i en alvorlig mediekrise, kanskje den verste noensinne. Vi er redd for mediemangfoldet og for norsk journalistikk. Hvilken som helst annen bransje ville blitt møtt med massive tiltakspakker. Dessverre har vi en kulturminister som skyver alle initiativ i mediepolitikken over til Mediemangfoldsutvalget, som i mars neste år skal legge fram sine forslag til framtidens mediestøtte, sier Grande til Kampanje.

Han oppfordrer regjeringspartiene og de øvrige partiene til å gå sammen med Ap om en tiltakspakke.

- Vi mener regjeringen nå bør gå sammen med opposisjonen om en tiltakspakke for mediebransjen. Arbeiderpartiet er beredt til å forhandle om konkrete tiltak for å møte mediekrisen, sier Grande til Kampanje.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Vil ha krisetilak: - Vi vil ha en krisetiltakspakke for norsk journalistikk og norsk mediebransje, sier Arild Grande (Ap). Foto: NTB Scanpix.

Dette foreslår Arbeiderpartiet:

  • Økt produksjonstilskudd på 23 millioner
  • Innovasjonsstøtte på 6 millioner
  • Dagens digitale nullmoms utvides til fagpresse og dybdejournalistikk
  • Økt støtte for digitalisering av nærradiokanaler

- Utskytingsrampe for digitalsatsinger
Mens regjeringen i statsbudsjettet kutter i produksjonstilskuddet til avisene, mener Arbeiderpartiet det er behov for mer direkte og indirekte økonomisk bistand til mediene.

- Vi vil ha en krisetiltakspakke for norsk journalistikk og norsk mediebransje. Økt produksjonstilskudd er viktig fordi papiravisene – særlig de lokale - fortsatt er utskytingsramper for viktige digitalsatsinger. Vi vil øke minstesatsene for lokalavisene, slik at de sikres mer av produksjonstilskuddet, sier Grande.

- Vi innfrir også Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) ønske om innovasjonsstøtte og foreslår en bevilgning på seks millioner kroner det første året. Vi synes tanken om en innovasjonsstøtte er så god at vi foreslår at den innføres allerede neste år. Hvis vi skal vente på Mediemangfoldsutvalget, så vil det ikke skje noe før en ny kulturminister er på plass i neste stortingsperiode, påpeker Grande.

Les mer: Kutter støtten til avisene med ti millioner

Ap vil også la flere medier få nyte godt av digital nullmoms.

- Vi mener også at den digitale nullmomsen må utvides og mener den bør omfatte fagpresse og annen dybdejournalistikk. Dagens statlige mediestøtte treffer ikke godt nok fordi den er tilrettelagt for medier med brukerinntekter, derfor mener vi det er behov for å modernisere den slik at den fanger opp andre typer medier, sier Grande.

Setter ikke av penger til TV 2-avtale
- Ap vil at staten skal være med og finansiere kommersiell kringkasting. Men dere har ikke noe svar i budsjettforslaget på hvor pengene skal hentes fra?

 - Vi avventer nå regjeringens initiativ, så det er for tidlig å være konkret på det. Stortinget har bedt kulturministeren komme med en stortingsmelding om dette før jul. Jeg tror det er lurt å vente til regjeringen er klar med sine modeller fordi det er den som sitter på utredningsapparatet og det er regjeringen som har dialogen med ESA. Hvis man har vilje til å sikre kommersiell allmennkringkasting, så er det ikke noe problem å finne pengene, sier Grande.

- Er det aktuelt for Ap å ta en del av NRKs inntekter på over fem milliarder kroner årlig?

- Det er et av forslagene som er blitt nevnt, men vi vil som sagt avvente regjeringens forslag før vi låser oss til en løsning. Vi vil være åpne for å vurdere ulike løsninger for å finansiere kommersiell allmennkringkasting.

- Betyr det at du kan garantere at Ap vil sikre penger til en kommersiell allmennkringkaster hvis dere overtar regjeringsmakten neste år?

- Vi har alltid klart å finne løsninger for kommersiell allmennkringkasting tidligere og jeg er overbevist om at en kulturminister fra Arbeiderpartiet aldri ville ha sittet og tvinne tommeltotter, slik dagens statsråd gjør.

Beskylder regjeringen for avtalebrudd
Torsdag skrev Kampanje at Ap i sitt alternative forslag til statsbudsjett vil øke NRK-lisensen med 30 kroner per lisensbetaler. Det gir NRK merinntekter på 60,8 millioner kroner neste år, og er i tråd med det NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen ønsket seg.

- Alle partier på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet (Frp), har sagt klart ifra om at NRK skal ha en inntektøkning som dekker opp for pris- og lønnsveksten. Slik vil NRK kunne være i stand til å gjennomføre de investeringene det vil være behov for. Vi betrakter regjeringens forslag som et avtalebrudd. Vi er redd for at lisensfrys vil ramme NRKs tilbud til publikum, særlig i distriktene, sier Grande til Kampanje.

Les mer: Ap vil øke NRK-lisensen

- Tror du KrF og Venstre kan få gjennomslag for økt lisens i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene?

- Vi er usikre. Men vi har oppfattet det slik at KrF og Venstre står ved avtalen om allmennkringkasting, som innebærer inntektsvekst for NRK. Det ville være merkelig om KrF og Venstre ved første anledning løp vekk fra stortingsforliket, et forlik også Høyre stilte seg bak. Jeg håper derfor regjeringspartiene vurderer NRK-lisensen på nytt i forhandlingene med støttepartiene.

Les også: Mener mediekutt er udramatisk - skjønner ikke kritikken

Les også: NRK får ingenting av regjeringen: - Svært overrasket