TV 2 har i dag informert de ansatte om de nye organisasjonskartene og de nye rollene i prosjektet «TV 2 i 2020». Ifølge TV 2-ledelsen gjenstår det nå en overtallighet på rundt 90 årsverk, ikke over 100 slik det tidligere har blitt kommunisert. 70 av disse er inkludert i neste runde av nedbemanningsprosessen, som også inkluderer prosjekt «GPO». Rundt 20 årsverk er identifisert overtallig frem i tid, men berøres først når TV 2 flytter inn i nye lokaler i Bergen og i Oslo.

Les mer: 71 sluttpakker i TV 2 - over 100 årsverk gjenstår

- Lederne har brukt mye tid på å bygge en organisasjon som kan levere på de strategiske målsetningene utarbeidet i strategiprosjektet «TV 2 i 2020». Denne fredagens budskap til alle medarbeidere og igangsettingen av den videre prosessen er derfor et nytt skritt mot det TV 2 skal være fremover, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i en pressemelding.

Hun forteller at en rekke faktorer spiller inn i vurderingen av de ansatte.

- Bemanningen skal baseres på en helhetsvurdering av ansiennitet, sosiale forhold, alder, kjønn og kompetanse. Slik kan alle medarbeidere bli vurdert på et bredest mulig grunnlag. I dag har vi enkel tilgang til alles ansiennitet, alder og kjønn, mens vi ikke har oversikt over sosiale forhold og kompetanse. Alle får nå muligheten i samråd med lederne til selv å vurdere sin kompetanse og hvilke roller i den nye organisasjonen som kan passe for dem, sier hun.

Flere skal ennå være i en sluttpakkeprosess.

- Vårt ønske gjennom hele denne prosessen er å oppnå størst mulig grad av frivillighet. Samtidig har vi vært tydelige på at vi nå opererer innenfor en strammere økonomisk ramme en tidligere. Men vi vil fortsatt gjøre det vi kan for å tilrettelegge for gode løsninger for den enkelte, sier Willand.

Samler grafikkavdeling
Over halvparten av overtalligheten i TV 2 - 51 årsverk - skal tas i området som dekker nyheter, sport, TV2.no og produksjonsavdelingen.

- Til tross for at det er tøffe tider i TV 2, har vi levert solid journalistikk denne høsten, ikke minst gjennom å være journalistisk ledende på det amerikanske valget på selve valgkvelden. Det er også veldig gledelig at Nyhetskanalen fortsetter å vokse og kommer til å levere ny rekord på oppslutning i 2016. Dette viser at kanalen ikke er omfattet av den generelle nedgangen i tv-seing, og det dokumenterer at å legge hele organisasjonen i Nyhetskanalen er et riktig valg, sier Årsæther.

Det er planlagt at grafikk-stillingene skal flyttes fra Oslo til Bergen i løpet av våren 2017.

- Vi styrker vår hovedsending på TV 2 klokken 21 ved å bygge opp et grafikkmiljø og måten å presentere moderne tv-nyheter på. Vi blir færre, og må disponere folkene våre akkurat der vi trenger dem mest. Dette er en organisasjon som er godt rustet for fremtiden., forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Flytter sendinger
Økonominyhetene blir også flyttet til Bergen. I den forbindelse vil det bli opprettet en stilling som både skal jobbe med økonomistoffet, og som skal styrke grafikksatsingen inn mot hovedsendingen.

Formiddagssendingene på Nyhetskanalen flyttes fra Oslo til Bergen, en flate det tradisjonelt skjer mest «breaking news». Utenriksavdelingen vil fortsatt ligge i Bergen, mens 17-sendingen på Nyhetskanalen vil bli flyttet til Oslo. Bakgrunnen for det er at man skal frigjøre tid for kveldsteamet slik at de får forberedt seg godt til hovedsendingene kl. 18.30 og 21.00.

TV2.no reduserer med ti stillinger i Oslo, mens fire kuttes i Bergen. Avdelingen skal fremover være lokalisert kun i Oslo. Det vil også bli kuttet flere ledere i Oslo enn i Bergen.