Onsdag kveld omtalte Kampanje en ny NHH-rapport utarbeidet av professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros på oppdrag fra Discovery Networks.

De går langt i å sable ned en modell der staten subsidierer TV 2-nyhetene, slik TV 2 har antydet at de ønsker, og stiller spørsmål ved om det er kommersielt lønnsomt for TV 2 å bevege seg bort fra dagens programprofil med nyheter.

Kind og Foros mener TV 2 har markedsfordeler som er blitt dårlig belyst i debatten. Rapporten argumenterer både med at TV 2 henter ut millionbidrag i momsfritak på nyhetsprodukter og med at TV 2 henter ut høyere reklamepriser enn sine kommersielle konkurrenter som følge av nyhetsprofilen.

Rapporten kommer noen uker før kulturminister Linda Hofstad Helleland skal legge frem en stortingsmelding om ulike modeller for kommersiell allmennkringkasting.

Les mer: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

- Kan få store negative følger
Det er TV 2s største konkurrent i det kommersielle tv-markedet, Dicovery Networks, som har bestilt rapporten.

- Politikerne bør ha et solid beslutningsgrunnlag når de utarbeider morgendagens mediepolitikk. Derfor er denne rapporten viktig. Mye av debatten om statsstøtte til TV 2 har basert seg Bjørnenak-rapporten som kom i 2014. Nå får vi et kraftig korrektiv til denne, som i klartekst advarer mot å gi statsstøtte til TV 2, sier Harald Strømme, sjef for TVNorge og Discovery Networks, til Kampanje.

Han mener rapporten er et viktig innspill i debatten om statsstøtte til allmennkringkasting.

- Mediemangfoldsutvalget har fremskyndet sitt arbeid, og legger fram sine foreløpige forslag til ulike finansieringsmodeller mandag. Rapporten til Foros og Kind viser tydelig at konsekvensene av en forhastet beslutning om statsstøtte kan få store negative følger, sier Strømme.

Discovery opplyser om at de har sendt rapporten til Kulturministeren og Mangfoldsutvalget.

Har ikke snakket med TV 2
Til Kampanje sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes onsdag kveld at han ikke har rukket å lese rapporten nøye, men han finner også en del positive ting i rapporten som ikke direkte avviser en modell for kommersiell allmennkringkasting.

- Leser du dette som et bestillingsverk fra Discovery?

- Jeg forholder meg til at det er to professorer som har gjort et stykke arbeid på oppdrag for Discovery. Men vi synes det er rart at de bare har snakket med Schibsted og Discovery og ikke med TV 2, når de lager en rapport som handler om TV 2 og vår økonomi, sier Sandnes.

Les mer: - Rart å ikke snakke med TV 2