Tirsdag la Knut Olav Åmås frem Mediemangfoldsutvalgets delutredning om modeller for offentlig kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster. Delutredningen ble bestilt av Kulturdepartementet 19. september for å få fortgang i arbeidet med mediepolitikken og kommer nesten fem måneder før utvalget skal legge frem sin endelige rapport.

- Denne raske fristen har gjort det veldig krevende for oss. Det er bare fire uker siden vi fikk dette oppdraget, sa Knut Olav Åmås på presentasjonen.

Likevel har utvalget klart å samle seg bak en enstemmig innstilling. De mener offentlig kjøp av allmennkringkastingstjenester, som er den andre av fire modeller regjeringen har bedt dem utrede, vil være den beste for å sikre en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo.

- Dette er den modellen som ligger nærmest Stortingets anmodningsvedtak fra i fjor, sa Åmås.

Han mener nullstøtte-modellen vil øke risikoen for et dårligere tilbud de neste årene. 

- Hensynet til bruksmangfold og et sterkt alternativ til NRK på nyheter og aktualitet, debatt og dokumentarer taler for at det fortsatt og i en begrenset periode kan være rasjonelt av staten å rette virkemidler inn mot kommersiell allmennkringkasting, sier Åmås. 

Les mer: Vil ha støtte til kommersiell allmennkringkasting

I tillegg til Åmås består utvalget av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, TV 2-sjef Olav T. Sandnes, Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum, teknologi- og utviklingsredaktør Hildegunn Soldal i Dagbladet, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hallvard Moe, MBL-leder Randi Øgrey, styreleder Ivar Rusdal i Nordsjø Media, siviløkonom Ellen Altenborg og redaktør Hilde Eika Nesje i Bø Blad.

- Ble satt på hurtigspor
Selv om han er del av et enstemmig utvalg, vil ikke Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum ha på seg at han mener offentlig støtte til en kommersiell allmennkringaster som TV 2 er det beste for mediemangfoldet.

- Ingen kan ta dette til inntekt for at utvalget mener norsk mediepolitikk hviler på at vi skal ha en kommersiell allmennkringkaster. Det vurderer vi når vi kommer med hele utredningen i mars, sier Stavrum til Kampanje.

- Men da har arbeidet med en ny avtale for kommersiell allmennkringkasting allerede kommet langt på vei i Stortinget?

- Absolutt, og det er vår store irritasjon. Vi ble bedt om å se hele mediepolitikken i sammenheng og så fant Stortinget ut at det ønsker ikke vi, vi ønsker å ta ut en bit og sette det på et hurtigspor. Da ødelegger Stortinget for muligheten til å se på hele mediepolitikken.

Irritasjonen kommer godt til uttrykk i delutredningen gjennom passasjer som denne:

«I Mediemangfoldsutvalgets tilfelle har Stortinget og regjeringen tvunget frem en forsering av deler av utvalgets vurderinger. Utvalget understreker at disse omstendighetene ikke har gitt utvalget tilstrekkelig anledning til å vurdere statens offentlige virkemidler for kommersiell allmennkringkasting i sammenheng med alle andre råd og anbefalinger utvalget vil komme med, i samsvar med utvalgets mandat.»

Discovery Networks stiller seg også sterkt kritisk til politikernes håndtering av saken.

- Dette har vært en uheldig prosess så langt, og konklusjonen i denne delrapporten gir ikke grunn til mindre bekymring for Medie-Norge. Åmås og medieutvalget sier selv at det er både praktiske og prinsipielle utfordringer ved å levere disse viktige mediepolitiske vurderingene med så uvanlig stramme tidsfrister, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

Les mer: Discovery: - En uheldig prosess

- Ikke vurdert nullalternativ i seg selv
Stavrum understreker at premisset for delutredningen er at Stortinget ønsker en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo.

- Det vi er bedt om å uttale oss om er fire ulike modeller for hvordan man kan betale penger til en slik allmennkringkaster. Vi anbefaler enstemmig at hvis de vil ha kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo, må de bruke modell B som metode, sier han til Kampanje

Det betyr ifølge Stavrum at utvalget ikke har tatt stilling til spørsmålet i seg selv, nemlig om man bør ha en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo.

- Men dere har også blitt bedt om å vurdere et nullalternativ?

- Vi er ikke bedt om å vurdere et nullalternativ i seg selv, men om å vurdere om et nullalternativ vil gi en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo. Der sier vi at siden ingen søkte på den midlertidige konsesjonen for kommersielle allmennkringkasting, så vil effekten være at Stortinget ikke får det de har bestemt seg for. Vi har ikke vurdert om det er bra eller ikke for norske medier, sier han.

- Er du imot offentlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster?

- Jeg er ikke mot offentlig støtte til medier, men jeg er mot støtteordninger som hindrer omstilling og nyskaping. Det som gjør det spennende å sitte i utvalget er at vi i utgangspunktet får mulighet til å se alt i sammenheng. I så måte er negativt sett med mine øyne at Stortinget ikke kan vente noen måneder ekstra med å få en fullstendig utredning.

- Løper i alle retninger
Stavrum mener delutredningen ikke tar stilling til det mest sentrale spørsmålet.

- Det sentrale spørsmålet er om staten bør prioritere å bruke mediestøtte til en kommersiell allmennkringkaster, eller om de bør bruke pengene på andre ting som gir mer virkning. Det har ikke vi uttalt oss om.

Her mener han utvalget vil være mer delte.

- Jeg tror vi hadde fått bedre politikk av å se ting på litt lengre sikt og i sammenheng, uten å løpe i alle retninger uten en plan.