Ved midnatt fredag går den forlengede fristen ut for søke sluttpakker i TV 2. Redaksjonsklubben ba ledelsen forlenge fristen med ytterligere én måned, men det ble avvist.

- Vi gikk ut med et åpent tilbud om sluttpakker til de ansatte da vi presenterte strategien «TV 2 i 2020» i mai. Det tilbudet ble forlenget med to uker etter ønske fra de tillitsvalgte. Så åpnet vi tilbudet på nytt etter allmøtet i september hvor det ble klart hvor stor overtallighet vi hadde. Dette gjorde vi også etter dialog med tillitsvalgte. I denne perioden har det ikke kommet inn mange nok sluttpakkesøknader til å løse overtalligheten vi har, og vi tror heller ikke en ytterligere utvidelse av fristen vil føre til flere søknader, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til Kampanje.

Les også: Sier nei til forlenget sluttpakke-frist - fare for TV 2-oppsigelser

Firer ikke målet på 113 årsverk
Da fristen gikk ut i midten av september, var det 64 ansatte som hadde inngått  sluttpakkeavtaler.  Flere TV 2-ansatte har søkt sluttpakker i TV 2 den siste måneden, men TV 2 er fortsatt langt unna målet om 113 årsverk. Willand fastslår at er ikke er aktuelt å fire på målsettingen om at ytterligere 113 årsverk må bort for å oppfylle spareplanen på 350 millioner kroner.

Men fortsatt håper TV 2-ledelsen å unngå oppsigelser.

- TV 2 tilbød sluttpakker fordi vi har ønsket frivillige løsninger og det vi gjør vi fortsatt. Nå kommer vi til å jobbe videre med frivillige løsninger på individuell basis.

-  Det betyr at TV 2-ledelsen ikke vil gå ut med oppsigelser de nærmeste dagene?

-  Nei, det er altfor tidlig, sier hun.

Vil tilby omstillingsstøtte, ikke etterlønn
Nå kan en rekke TV 2-ansatte vente seg svært krevende samtaler med ledelsen. For mange vil det stå mellom sluttpakke eller oppsigelse.

- Kan de som går i individuelle samtaler om frivillig løsning regne med like gode sluttpakker som er blitt så langt under nedbemanningen, eller blir betingelsene nå dårligere?

- Det viktigste for TV 2 er å hjelpe de som rammes videre over i annet arbeid, slik at omstillingsstøtte vil være et riktigere virkemiddel enn etterlønn når bemanningsfasen er ferdig. Vi vil selvsagt også søke frivillige løsninger i denne fasen, men da mer individuelt rettet og med strammere økonomiske rammer.

- Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 har sagt at det går mot oppsigelser i TV 2. Er du enig i at det er stor fare for det?

- Jeg ønsker ikke å forskuttere noe i denne prosessen. Vi vil fortsette å jobbe for frivillige løsninger. Det har vært vårt utgangspunkt hele veien og er det fortsatt.