Kampanje omtaler i dag en helt ny rapport som går langt i å slakte en allmennkringkastermodell der TV 2 får støtte til å drive med nyhetsproduksjon på sine tv-kanaler.

Les også: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

Til Kampanje sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes onsdag kveld at han ikke har rukket å lese rapporten nøye, men han finner også en del positive ting i rapporten som ikke direkte avviser en modell for kommersiell allmennkringkasting.

Sandner mener den nye rapporten fra de to forskerne fra Norges Handelshøyskole inneholder flere viktige betraktninger rundt behovet for kommersiell allmennkringkasting.

- Det er gledelig at rapporten anerkjenner at TV 2 er viktig for mediemangfoldet og at TV 2 har en stor samfunnsmessig betydning som alternativ til NRK, sier Sandnes til Kampanje.

Han understreker samtidig at det også er TV 2s ønske at det må være mulig for flere å søke på en eventuell avtale med staten om å levere allmennkringkasting.

- Et annet hovedpoeng i rapporten er at en utlysning må legge til rette for at flere kan søke. Det er naturlig nok noe vi også er enige i, sier TV 2-sjefen. 

- Rart ikke å snakke med TV 2
At det er konkurrenten Discovery som står som oppdragsgiver for rapporten, er ikke Sandnes så opptatt av.

- Jeg har så vidt rukket å lese deler av rapporten, men jeg registrerer at det som står der er en anerkjennelse av den samfunnsnytten kommersiell allmennkringkasting har. Men så er det også noen betraktninger rundt TV 2s økonomi og noen tall her som vi ikke kjenner oss helt igjen i, sier han.

- Leser du dette som et bestillingsverk fra Discovery?

- Jeg forholder meg til at det er to professorer som har gjort et stykke arbeid på oppdrag for Discovery. Men vi synes det er rart at de bare har snakket med Schibsted og Discovery og ikke med TV 2, når de lager en rapport som handler om TV 2 og vår økonomi.

- Dersom de hadde kontaktet TV 2 ville dere ha snakket med dem?

- Ja det ville vi naturligvis gjort, og da er jeg sikker på at vi ville kunne avklart en del ting som de nå bare spekulerer i.

Forsvarer høyere reklamepriser
I rapporten fremsettes det spesielt to ankepunkter i forhold til TV 2s ønske om kompensasjon for de merforpliktelsene det vil påløpe et oppdrag som kommersiell allmennkringkaster. Det ene punktet går på at TV 2 sitter i en «premiumposisjon i reklamemarkedet» og kan hente ut høyere reklamepriser som en følge av nyhetsproduksjonen. Forskerne mener det gir TV 2 over 20 prosent flere unike seere enn TVNorge. Det andre punktet går på at TV 2 henter millionbidrag i momsfritak på nyhetsprodukter.

Når det gjelder reklameprisene mener Sandnes det har en naturlig forklaring.

- Grunnen til at TV 2 kan ta en høyere pris er at det ikke finnes noen andre norske aktør i markedet som kan skaffe raskere dekning for annonsørene som det TV 2 kan. Det reflekteres i prisene våre. For øvrig kjenner jeg meg ikke igjen i tallene i rapporten, men vi må få lov til å komme tilbake til detaljene når vi har gått igjennom rapporten mer grundig. Men treffsikkerheten hadde vært en helt annen hvis de hadde snakket med oss på forhånd, sier Sandnes.

Tilbyr oppstilling av merkostnader
Rapporten argumenterer også med at TV 2 henter ut millionbidrag i momsfritak på nyhetsprodukter – og ikke bare den rene nyhetspakken.

- Nullmomsen for digitale nyhetstjenester er lik for alle aktørene. Det som er viktig å understreke er at det vi sparer i momsfradrag vil komme til fradrag i en oppstilling av merkostnadene ved allmennkringkasteroppdraget. Her vil det være full transparens. Dessuten er det i både TV 2s og samfunnets interesse at TV 2 henter ut så store kommersielle inntekter som mulig og dermed reduserer behovet for å kompensere merkostnadene, sier han.

Sandnes sier premisset som forskerne legger til grunn om at nullmomsen slår inn for alle TV 2s digitale produkter som inneholder nyheter er riktig.

- Inntekter eller besparelser ved Sumo-produktene som inkluderer nyhetsproduktet og momsfritak digitalt vil synliggjøres og komme til fradrag i en oppstilling av merkostnader.

- TV 2-kutt ingen overraskelse
NHH-professorene kommer også med til dels sterk kritikk av kostnadskontrollen i TV 2 gitt at kuttene på 350 millioner kroner ikke vil medføre «vesentlige endringer i profilen». Men at TV 2 som alle andre mediehus må kutte, mener TV 2-sjefen ikke burde komme som noen overraskelse.

- Vi ser at vi har muligheter til å drive vår lineære virksomhet bedre og det handler om bruk av ny teknologi og mer moderne arbeidsprosesser. Det arbeidet står vi midt oppe i nå og vi gjør alt vi kan for at TV 2 fortsatt skal være gjenkjennelig for seerne. Det er noe vi har veldig fokus på gitt de store endringene vi står oppe i.

- Men har TV 2 vært drevet for dårlig kostnadsmessig gitt kuttenes omfang og slik forskerne stiller spørsmål om?

- Alle kommersielle aktører må jobbe med å modernisere virksomheten sin og tilpasse kostnadene. Vi lever av kommersielle inntekter og vi ser også at andre medieaktører som Schibsted, Discovery, MTG og Amedia har vært gjennom tilsvarende runder. At dette også treffer TV 2 betyr ikke at vi har drevet spesielt dårlig. Det handler mer om at vi også må sikre at vi har godt grunnlag for videre drift fremover, sier han.

Tror på flere søkere
Samtidig med at det er viktig med å modernisere TV 2 sier han det også blir viktig å vite hva som blir bestillingen over tid fremover.

- Siden 1992 har det vært en ordning der merkostnadene har hatt en relevant motytelse. I lys av dagens økonomi og marked så vil det heller ikke nå være mulig å levere et allmennkringkasteroppdrag uten at det foreligger en form for kompensasjon. Det kom tydelig frem da den midlertidige avtalen ble lyst uten noen form for kompensasjon og resultatet var at ingen søkte. 

- Forskerne mener også at en eventuell kompensasjon til TV 2s nyhetsproduksjon kan føre til økt utbytte, flere store rettighetskjøp på sport og en økt satsing på Sumo. Hva synes du om det?

- Hvis det lyses ut et oppdrag vil det følge med strenge krav til dokumentasjon, og mest sannsynlig et krav om regnskapsmessig skille. Disse kravene vil sikre at kompensasjonen bare går til å dekke merkostnadene ved oppdraget, og ikke til andre formål.

- Til slutt. Hvor skadelig er denne rapporten for TV 2s ønsker og argumentasjon om en ny avtale med Staten?

- TV 2 har et sterkt ønske om fortsatt å kunne være en kommersiell allmennkringkaster. Rapporten bekrefter at kommersiell allmennkringkasting har en viktig samfunnsmessig betydning og at TV 2 har vært og fortsatt er en relevant og viktig aktør i konkurranse med NRK. TV 2 er klare til å søke på et en eventuell avtale fra Bergen, dersom det fortsatt foreligger en relevant motytelse. Samtidig så er det også viktig at flere kan søke på en eventuell avtale. Om avtalen er attraktiv vil det garantert komme flere søkere, sier Sandnes.