Forrige onsdag kunne Kampanje omtale en helt ny NHH-rapport om som har undersøkt «hensiktsmessigheten av å øremerke statsstøtte til nyhetsproduksjon på en lineær kommersiell allmenkringkaster lokalisert i Bergen», altså TV 2. Rapporten var bestilt av TV 2-konkurrent Discovery Networks og gikk langt i å sable ned forslaget om statsstøtte til nyhetsproduksjon på kanalen.

Les mer: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

Professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros stiller spørsmål ved om det er kommersielt lønnsomt for TV 2 å bevege seg bort fra dagens programprofil med nyheter. De viser til at TV 2 har 20,8 prosent unike seere som ikke ser på TVNorge i løper av uken, mens TVNorge kun når 7,1 prosent unike seere. TV 2 har også betydelig flere seere som overlapper med NRK1 enn TVNorge gjør.

De konkluderer med at TV 2 sitter i en «premiumposisjon» i reklamemarkedet og kan ta seg betalt 20 prosent eller mer for hvert par øyne de leverer til annonsører, til tross for at seerne er noe eldre enn på TVNorge og TV3.

Avviser forskernes påstand
Reklameveteran og nåværende styreleder i byrået Llowebank, Arne-Inge Christophersen, mener forskerne tar feil når de hevder at det er nyhetene som gir TV 2 denne posisjonen.

- Det står helt klart i rapporten at nyhetene gir TV 2 en unik markedsposisjon. Men jeg har gjort en analyse som viser at uansett hvilken aldersgruppe man ser på, så gir nyhetene en marginal tilleggsdekning. Utfra et markedsperspektiv er ikke nyheter den viktigste parameteren for å velge TV 2, sier Christophersen.

Hans analyse av TV 2s gjennomsnittlige ukentlige dekning det siste året viser at nyhetssendingene gir en tilleggsdekning på 0,6 prosentpoeng både blant alle seere over 12 år og i målgruppen 15-49.

Dekning siste 52 uker P12+  P15-49 
Ink. nyheter 78,5 % 74,3 %
Eks. nyheter 77,9 %  73,7 %
Tilleggsdekning  0,6 0,6


- Feil konklusjon
- Men kan det være at mange av de som ser nyhetene blir med over på andre programmer også, og på den måten ikke fanges opp i denne analysen?

- Det kan være en tese, men det er ingen tvil om at det er NRK som har nyhetsposisjonen i Norge. Å si at det er nyheter isolert sett gjør at TV 2 får tatt ut en høyere pris, det er feil konklusjon. Med eller uten nyheter leverer TV 2 jevnt høy dekning 52 uker i året og når man bygger en medieplan starter man alltid med kanalen som gir høyest og bredest dekning, sier Christophersen.

Mandag kveld legger det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget frem sine forslag om hvordan TV 2s rolle som allmennkringkaster skal være.

Les mer: Amås bekrefter splid i medieutvalg

Christophersen mener også at det er feil å si at TV 2 har forsøkt å differensiere seg fra TVNorge og TV3.


- TV 2 har prøvd å ta en tydelig posisjon, og de to andre kanalene har differensiert seg. Begge to har hatt nyheter, men noe av det første Harald Strømme gjorde da han ble sjef i TVNorge var å legge dem ned. Hvis han mente det var å legge ned nyheter. Dersom han mente at det var så lukrativt, ville vel TVNorge ha fortsatt med nyheter.

- Men hvis ikke det er nyhetene som gir TV 2 flere unike seere, hva er det da?

- Det er totalprofilen. Hvis man fjerner nyhetene, så blir ikke TV 2 det samme. Summen av alt dette gjør TV 2 attraktiv. Men det er helt feil at det er nyheter som gjør at annonsører velger TV 2. Det er ikke blant det som gir best indekser i målgruppen mellom 20 og 50 år.

Mener forskerne tar feil:

Reklameveteran mener NHH-forskerne trekker feil konklusjon når de hevder nyhetene gjør at TV 2 kan hente ut en høyere reklamepris per seer.

- Et snitt av befolkningen
Foros og Kind argumenterer i rapporten for at det er økonomisk gunstig for TV 2 å ligge nærmere NRK enn TVNorge.

«NRK er en mektig konkurrent i kampen om seerne, men de selger ikke de øynene de fanger til annonsørene. Derfor vil kommersielle kanaler kunne selge seere som overlapper med NRK, men ikke med andre kanaler, som eksklusive seere til annonsørene. Dette gir et direkte inntektsfortrinn for TV 2 med dagens programprofil,» skriver forskerne

- Er du enig med Foros og Kind i at det ligger en fordel for TV 2 å ha en programprofil som ligger nærmere NRK enn TVNorge?

- Ja, for jeg mener de har tatt en tydelig posisjon. Det er slik også i medieverdenen at jo nærmere du kommer origo, jo nærmere blir du et snitt av befolkningen. Det var derfor vi før i tiden sa at Se og Hør og VG var et snitt av Norges befolkning, på samme måte som TV 2 er det i dag.

NHH: - Kan ikke trekke bastant konklusjon
Professor Hans Jarle Kind ved NHH vedgår at de ikke har gjort noen undersøkelser for å finne ut om det er nyhetsproduksjonen i seg selv som gir TV 2 flere unike seere enn TVNorge.

- Det har vi ikke gjort. Det vi sier er at det er profilen som gjør det. Jeg kan ikke uttale meg om denne analysen, men det er TV 2s profil som gjør at de treffer et stort publikum og får mange eksklusive seere og gjør at de kan ta seg godt betalt. Det er vanskelig å tenke seg at de beholder samme posisjon dersom de legger seg på samme profil som TVNorge og TV3, sier Kind til Kampanje.

- Men dere kan ikke konkludere med at det er nyheter som gir TV 2 denne profilen?

- Vi har ikke kjørt spesifikke analyser som sier at det er akkurat nyheter. Det er nesten umulig å si at det er et spesifikt element som gjør at et produkt lykkes spesielt godt eller spesielt dårlig. Men nyhetene er en viktig del av TV 2s programprofil.

- Christophersen savner en konklusjon på hvorvidt TV 2s lønnsomhet vil svekkes dersom de slutter med nyheter?

- Vi har ikke gjennomført en fullstendig analyse som gjør at vi kan trekke slike bastante konklusjoner. Vårt poeng er at man må se på inntektssiden og kostnadssiden når man skal vurdere lønnsomheten ved å endre profil. I dag får TV 2 en høyere pris per seer i en attraktiv gruppe. Nyhetsproduksjon er en viktig del av profilen til TV 2. Likeledes påpeker annonsører at det er noe med seriøsiteten til TV 2 som gjør at de er villige til å betale mer og den vil trolig bli svekket uten nyheter.