Et budsjettforslag for 2017 skal presenteres på styremøtet 24. oktober, og der er det lagt inn en reduksjon i kostnader på ti millioner kroner sammenlignet med 2016, opplyser sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt.

- Behovet for å justere kostnader er en direkte følge av utfordringene i mediebransjen. Vi har klart oss meget godt de siste årene, men nå må vi tilpasse driften til inntektene inn mot 2017, sier sjefredaktøren.

Ifølge budsjettforslaget for neste år skal NTB kutte lønnskostnader for 8,5 millioner kroner. Det tilsvarer en bemanningsreduksjon på ti årsverk, ifølge Bjerketvedt.

På styremøtet i oktober skal det presenteres et program for frivillige sluttavtaler. Rammene og kostnadene ved et slikt opplegg vil bli drøftet med de tillitsvalgte før et endelig program er klart.

Grethe Brandsø, klubbleder for journalistene i NTB, mener flere ulike innsparinger skulle vært vurdert og fortsatt må vurderes.

- Vi har forsøkt å få ledelsen med på å unngå å røre selve grunnmuren i NTB: De ansatte, sier klubblederen.

Ifølge sjefredaktør Bjerketvedt skal inntektene økes, og han trekker fram blant annet nyetableringer og kjøp av virksomheter. Det endelige budsjettet for 2017 skal vedtas av NTB-styret i desember.