Klokken 10.00 i dag legger Høyre-Frp-regjeringen frem statsbudsjettet for 2017. Der legges også rammene for NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen. Han har bedt Kulturdepartmentet om en lisensøkning på 30 kroner. Det ville ha gitt merinntekter på 60,8 millioner kroner til neste år for NRK.

Men kringkastingssjefen blir ikke hørt av kulturminister Linda Hofstad Helleland, som lar lisensen stå på 2.577 kroner, foruten moms. Med moms utgjør lisensen 2834,70 kroner.

- Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det mener kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er overraskende.

- Jeg er svært overrasket over at regjeringen foreslår null, gitt at Stortinget for så kort tid siden som i mars i år ga et veldig tydelig styringssignal, der flertallet i Stortinget sa at NRK bør få dekket lønns- og prisvekst og de sa også at NRKs finansiering må avklares for et lengre tidsrom. Det er klart at vi la det til grunn for våre planer, så det blir veldig krevende å styre en institusjon for oss som ikke kan legge til grunn de styringssignalene vi har fått, sier Eriksen til Kampanje.

Han legger vekt på at NRK allerede har effektivisert organisasjonen.

- Vi har nedbemannet mellom 3-400 årsverk de siste årene og drevet omfattende effektivisering. Når vi ber om 30 kroner, som er det minste vi har bedt om på 20-30 år, så har vi også lagt inn effektivisering. Når vi ikke får det, så får det en større konsekvens for hvordan vi skal produsere innhold og antall årsverk.

Må kutte 100 millioner
- Hva blir konsekvensen?

- Jeg vil anerkjenne innsatsen til de ansatte i NRK som har vært med å bidra til å modernisere NRK. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette får nå.

- Snakker vi om en betydelig nedbemanning?

- Vi har et effektiviseringsbehov på 100 millioner kroner i hvert fall. Hvor stor andel som blir personalet, kan jeg ikke si noe om nå.

Nå er spørsmålet for kringkastingssjefen hva støttepartiene Venstre og Krf vil gjøre med lisensen i budsjettforhandlingene

- Jeg er spent på Stortingets behandling, sier Eriksen.

Også redaksjonsklubben i NRK rister på hodet av budsjettet.

- Skuffende og overraskende dårlig lisensforslag. Null i påslag på lisensen og ingen kompensasjon for lønns og prisvekst er i strid med stortingsforliket i vår. Et slikt kutt vil gå ut over programtilbudet, sier NRKJ-leder Richard Aune.

- Har økonomisk handlerom

Kulturministeren viser i statsbudsjettet til at kringkastingsavgiften nominelt har økt med 664 kroner fra 2006 til 2015, mens avgiftens prosentvise vekst har i den samme perioden vært nesten dobbelt så høy som den generelle prisstigningen (KPI). I tillegg har antallet lisensbetalere siden 2006 økt med om lag 227 000.

- NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene. Inntektsutviklingen de ti siste årene, i tillegg til effektiviseringen NRK har vært gjennom, tilsier at det er økonomisk handlingsrom til å videreutvikle NRK innenfor nåværende utgiftsrammer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I fjor ba NRK-sjefen om en vekst på 70 kroner per lisens, men fikk bare innvilget 25 kroner av regjeringen. Det førte til en omkamp om NRK-lisensen ledet an av støttepartiene Krf og Venstre, men lisensen ble stående uberørt i budsjettforliket.

NRK har budsjettert med lisensinntekter på 5,215 milliarder kroner i 2016. Antall lisensbetalere - 2,025 millioner lisensbetalere - er ikke ventet å øke i 2017, ettersom stadig flere velger bort tv-mottaker.

- Jeg gleder meg alltid til statsbudsjettet kommer. Men ikke så mye at jeg ikke sover godt natta før, skriver Eriksen i en sms til Kampanje onsdag ettermiddag.