Torsdag møtes Norsk Filmforbund (NFF) og Virke Produsentforeningen til mekling om overenskomstene om tv-underholdning og tv-drama.

Meklingen kommer som følge av at forhandlingene rundt disse overenkomstene og spillefilmoverenkomsten brøt sammen tidligere i år. Det er på tv-underholdning og tv-drama at NFF har meldt om plassfratredelse, og det er disse overenkomstene det skal mekles om denne uken.

En eventuell streik vil kunne ramme 200-250 tv-arbeidere i løpet av en ukes tid.

- Dersom vi ikke kommer til enighet blir konsekvensen streik fra lørdag morgen. Da vil både tv-drama- og underholdningsproduksjoner rammes, sier forbundsleder Sverre Pedersen i NFF til Kampanje.

Forrige gang partene var hos Riksmekleren var i 2014. Da klarte de å avverge en streik ni timer på overtid.

Les mer: Avverget tv-streik

Uenige om lønnssystem
Utfordringen er ifølge forbundslederen å få på plass et lønnssystem begge parter kan leve med.

- Det har vært utfordrende veldig lenge. Virke ønsket seg et minstelønnsystem, vi har ønsket oss et normallønnsystem. Et minstelønnsystem er tilpasset fast ansatte med en fast klubb som foretar den lokale delen av forhandlingen. Våre medlemmer står oppe i en virkelighet med midlertidig ansettelse, der også våre tillitsvalgte i hvert produksjonsselskap også er midlertidig ansatte. Det er så godt som umulig å få til den typen kontinuitet når man ikke har en lokal klubb, sier Pedersen.

- Hvor mye gjenstår før dere kan bli enige?

- Vi går alltid til forhandling og mekling med forutsetnig om å komme til enighet. Det er også vår klare ambisjon i år. Slik vi ser det er det ikke noen materielle utfordringer som ikkr går an å løse. Vi har en sterk viljeog et sterkt ønske om å komme til enighet i løpet av disse dagene.

- Blir krevende
Forhandlingssjef Geir Waage Aurdal i Virke Produsentforeningen setter sin lit til Riksmekleren.

- Vi skal i mekling og vi har tro på meklingsinstituttet som er satt til å løse slike fastlåste situasjoner. Det blir en krevende mekling, men vi har håp om å komme frem til en løsning, sier forhandlingssjef Geir Waage Aurdal i Virke Produsentforeningen til Kampanje.

- Hva er konsekvensen dersom man ikke kommer til enighet?

- Da blir det streik. Det er Filmforbundet som tar stilling til det. Vi vil ikke kommentere hvilke produksjoner som rammes eller hvilke problemer det får, sier Aurdal.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om konflikten.