I dag la Mediemangfoldsutvalget frem sin delutredning om modeller for offentlig kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster og Mediemangfoldsutvalgets Knut Olav Åmås sa på presentasjonen at utvalget har konkludert med at staten fortsatt bør finansiere kommersiell allmennkringkasting i Norge.

Det regjeringsoppnevnte utvalget la tirsdag fram en delutredning, og innstillingen er enstemmig.

Lederen av utvalget, Knut Olav Åmås, sa under overrekkelsen at de imidlertid ikke klarte å svare på oppdraget om å anbefale en ny modell eller løsning for kommersiell allmennkringkasting. 

- Enten fordi spørsmålet er for konkret eller forutsetter at de blir vurdert i en helhet opp mot andre virkemidler på området, sier han. 

Les mer: Åpner for støtte til kommersiell allmennkringkasting

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviser at hun er skuffet over at utvalget ikke kommer med én klar anbefaling til regjeringen.

- Med en så kort tidsfrist var dette ment som et innspill til det utredningsarbeidet som vi gjør selv og som vi har jobbet med i lang tid. Jeg har skummet gjennom dette og ser at her er det veldig mye verdifull informasjon som vi tar med oss og som danner grunnlag for beslutningen vi skal ta, sier hun til Kampanje.

Det var i august i år at Kulturdepartmenetet varslet mangfoldet om at de ville legge frem en rekke modeller som de ønsket at utvalget skulle vurdere og i går kveld gikk fristen for å levere rapporten. 

- Som utvalgsleder sa, så er det ikke et svar med to streker under her. Det er komplisert farvann med mange dilemmaer, både av juridisk karakter og at mediepolitikken utvikler seg. Alt dette skulle man ideelt ha sett i en helhet, fordi man skulle ha sett på avisen oppi det hele og hva man gjør for å sikre innovasjon og nyskaping i mediepolitikken i en ny tid, sier Helleland.

- Den meldingen du skal legge frem for Stortinget, vil den kunne inneholde flere modeller eller vil du begrense deg til én?

- Det vil jeg ikke kommentere foreløpig.

- Betyr det at du åpner for å foreslå flere modeller?

- Jeg må være åpen for alt. Vi har ikke konkludert med noe, og da kan jeg ikke ekskludere noe som helst.

- Hvilke forhåpninger har du til å få på plass et vedtak om kommersiell allmennkringkasting i løpet av denne stortingsperioden?

- Jeg opplever at alle partier er opptatt av at mediene står i en vanskelig situasjon. Vi må se på hva vi kan gjøre på kort sikt og på lang sikt for å sikre mediemangfold i en mediehverdag som er i en stor endring.

- Men har dere tid til å få til dette før sommeren?

- Det kan jeg ikke gi et klart svar på nå. Det er sammensatt, sier Helleland.

Hun vedgår at det nå haster med å få på plass en løsning.

- Vi har dårlig tid, så vi jobber veldig hardt for å få på plass gode løsninger.