Norges to ledende mediehus for næringseiendom, Estate Media og NæringsEiendom, går sammen for å lage «Norges sterkeste kommunikasjonsmiljø innen eiendom.» Sammenslåingen skjer etter nesten fem år med samtaler.

- Ja, dette er egentlig et resultat av mange år med samtaler. Vi har lenge tenkt at et felles, sterkt selskap vil være bedre for både kunder, ansatte, lesere og eiere. Endelig fant vi ut hvordan vi kunne få det til. Sammen skal vi etablere det ubestridte navet for markedsføring og møteplasser innen eiendom, sier daglig leder og hovedeier i Estate Media, Trond Valle.

Sammenslåingen skjer ved at Estate Media kjøper 100 prosent av aksjene i Næringseiendom og datterselskapet NE Kunnskap.  Samlet skal de to mediehusene omsette for nesten 70 millioner i 2016.

- Vi har mye ugjort. Vi står mye sterkere som ett hus. Produktene våre blir bedre, nyhetsdekningen vår blir dypere og kompetansebasen vi kan tilby blir bredere, sier Morten Olaisen, daglig leder og hovedeier i NæringsEiendom.

Selskapene driver i dag tre magasiner, to nyhetsnettsteder, to digitale markedsplasser og arrangerer årlig nærmere 30 konferanser og eventer. De har også begge satset tungt på design- og byråtjenester og analyse- og bransjeverktøy. Blant deres produkter finner man blant annet Estate Magasin, bladet NæringsEiendom, NE nyheter, Eiendomsdagene og Citykonferansen.

I en melding heter det at begge selskaper vil umiddelbart både sammen og hver for seg investere tungt i digital produktutvikling.

Totalt så jobber det rundt 18 stykker i hvert av de to selskapene og styreformann i det nye og sammenslåtte selskapet blir Jan Erik Pedersen. Pedersen har den siste tiden vært styreformann og partner i Estate Media etter at han begynte der i 2009. Han blir med videre over i det nye eierskapet der Trond Valle vil være største eier.

 

Pedersen sier det ikke foreligger noen planer om  kutt ellernedbemanninger men at man vil se over både produkter og funksjoner som en følge av oppkjøpet.

 

- Vi vet ikke hva som blir utfallet av dette når det antall ansatte, men det foreligger ingen planer om nedbemanninger. Det er først og fremst synergiene mellom de to mediehusene som er bakgrunnen for denne sammenslåingen, sier Pedersen.