Danskeide Egmont Publishing, tidligere Hjemmet Mortensen, fortsetter nedbemanningen i bladredaksjonene. Etter det Kampanje forstår skal ytterligere 11 redaksjonelle ansatte nå nedbemannes i det som blir den tredje runden med kutt siden i fjor.

 Parallelt med at Egmont-eide TV 2 kutter opp mot 200 årsverk, kjører det danske mediekonsernet et heftig nedbemanningsløp også i sin bladportefølje.

Ansvarlig redaktør og direktør i Egmont, Axel Walø, bekrefter opplysningene overfor Kampanje.

- Vi reduserer bemanningen innenfor det redaksjonelle området med 11 årsverk, sier han.

Les også: Tillitsvalgt: - Blir tomt her hvis nedbemanningen fortsetter

20 journalister igjen
Nedbemanningen nå omfatter desk, reportergruppe og bladredaksjonene i Egmont Publishing, og bemanningen reduseres fra 115 til 104 årsverk. Før nedskjæringene startet for fullt i fjor, var det rundt 168 redaksjonelle årsverk i mediehuset. Det betyr at Egmont har skåret ned den redaksjonelle bemanningen med cirka 40 prosent på ett år.

I fjor skrev Kampanje at antallet rene journalister ble halvert fra 50 til 26 (deskmedarbeidere og reportere). Etter den varslede nedbemanningen på 11 årsverk, vil det ifølge Axel Walø være 20 årsverk totalt som jobber med redaksjonell innholdsproduksjon (reportere og deskjournalister), mens 20 årsverk jobber med tekstredigering, bildebehandling og design.

Det er uklart hvor mange journalister som nå må gå, men bladgiganten, som gir ut store titler som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Det Nye og Vi Menn, kryper ned mot et ensiffret antall reportere.

Les også: Slik rammer Egmont-kuttene de ansatte

Gir fallende bladinntekter skylden
- Hvorfor kutter dere ytterligere nå?

- Bakgrunnen er utviklingen i markedet. Vi har nedgang i inntektene fra bladsalget og annonser. Når vi planlegger for neste år, så ser vi at det er behov for å ta ned kostnadene ytterligere. Samtidig jobber vi hele tiden jobber med å effektivisere arbeidsprosessene våre, sier Walø til Kampanje.

- Har nedgangen vært større i 2016 enn det dere budsjetterte med?

- Det varierer. Vi opererer i mange ulike segmenter i markedet, men innenfor enkeltområder har det gått raskere nedover enn vi la opp til i planene for 2016. Prognosene framover ligger til grunn for planene vi legger for neste år.

- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle inntektssiden, men vi må også hele tiden tilpasse kostnadene for å minimere behovet for store kostnadsprogram, sier Walø.

Avviser at Egmont outsourcer journalistikken
I januar 2015 kunne Kampanje avsløre at danskeide Egmont Publishing jobbet med omfattende planer om å nedbemanne og kutte kostnader under navnet ORO (optimal redaksjonell organisering). Senere ble det klart at Egmont Publishing utredet å sende alle journalistene ut på gata og dermed gå for full outsourcing av den redaksjonelle produksjonen. Mediehusets ledelse landet til slutt på delvis outsourcing og kutt på 42 årsverk. Nedbemanningen og outsourcingen fikk kraftig kritikk av Norsk Journalistlag og egne ansatte, mens Egmont-ledelsen mente dette var en ny og moderne måte å drive mediehus på.

- Egmont utredet full outsourcing av journalistikken i 2015, men valgte en delvis outsourcing den gangen. Men nå er vel nesten alle redaksjonelt ansatte ute av konsernet?

- Vi har ikke outsourcet journalistikken, men har tvert imot sterke interne redaksjonelle miljøer som ivaretar kvaliteten på produktene våre. Vi kjøper i større grad enn tidligere inn redaksjonelt innhold fra eksterne leverandører, men beholder innholdsproduksjonen internt innenfor noen prioriterte områder, sier Walø.

Les også: Egmont outsourcer journalister

Ni av de 11 årsverkene kuttes innenfor de redaksjonelle fellesavdelingene som Egmont opprettet etter fjorårets kutt. De ni jobber på fellesdesken og i reportergruppa. I tillegg ryker to årsverk i bladredaksjonene.

Les også: Content-byråer erstatter Egmont-journalister

Les også: Kritiserer Egmont: - Umulig å ivareta troverdigheten

Egmont-ledelsen satte i 2015 som mål å forbedre lønnsomheten med rundt 100 millioner kroner. 50 millioner, altså halvparten, skulle tas i optimaliseringsprogrammet ORO og resten skulle «identifiseres», som det heter, gjennom nye inntektsområder for selskapet som omsetter for 1,1 milliarder kroner. Målet på 50 millioner kroner ble ikke helt nådd i fjor.

Tidligere i år ble det så klart at Egmont skulle kutte ytterligere i digital avdeling. Da var ledelsens mål å forbedre lønnsomheten med 25-30 millioner kroner. Da ble bemanningen redusert med 12 årsverk til dagens 20. Dette omfattet alle typer stillinger i avdelingen, ikke bare redaksjonelle.

Les også: Mener Egmont-sjefen må skåne journalistene i ny kuttrunde

Kutt i hundremillioner-klassen siden finanskrisen
Siden finanskrisen i 2008, har ukebladkjempen gjennomført flere runder med kutt og nedbemanning.  I 2008, kort tid etter at finanskrisen rammet mediebransjen, varslet daværende toppsjef Anne Britt Berentsen kutt på 160 millioner og 102 årsverk. Året etter kom det en ny runde med 25 millioner kroner. Da ble også Klikk.no og medieselskapets digitalavdeling nedbemannet med fem årsverk.

I 2012 mistet 74 ansatte jobben da daværende Egmont Publishing-sjef Olav Sandnes bestemte seg for å legge ned trykkeriet etter at forhandlinger med mulige kjøpere strandet.