Discoverys kommunikasjonsdirektør er lite imponert over politikerne så langt i prosessen om ny modell for kommersiell allmennkringkasting.

- Det er ingen bombe at utvalget ikke avviser en eller annen form for støtte. Men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om dette er måten norsk mediepolitikk skal utformes, sier sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fortalte tidligere i høst at hun ville forsere Mediemangfoldutvalgets arbeid for å få en avklaring om TV 2s rolle som allmennkringkaster. Etter at TV 2 i begynnelsen av august unnlot å søke forlenget avtale om allmennkringkasting, ba statsråden bedt utvalget om få fortgang i arbeidet. Stortinget påla regjeringen i februar å fremme en sak om hvordan sikre kommersiell allmennkringkasting fra Bergen innen utgangen av 2016.

- Stortingets reaksjon på Åmås-utvalget bekrefter at dette aldri har dreiet seg om mediemangfold, men om distriktspolitikk, konstaterer Skoland overfor Kampanje nå.

Les også: Vil ha støtte til kommersiell allmennkringkasting

Utvalgsmedlem: - Stortinget ødelegger
Skoland mener utvalget har hatt lite gunstige arbeidsvilkår.

- Dette har vært en uheldig prosess så langt, og konklusjonen i denne delrapporten gir ikke grunn til mindre bekymring for Medie-Norge. Åmås og medieutvalget sier selv at det er både praktiske og prinsipielle utfordringer ved å levere disse viktige mediepolitiske vurderingene med så uvanlig stramme tidsfrister, sier Skoland.

Han får støtte fra innsiden av Åmås-utvalget. Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum sier til Kampanje i dag at det har vært stor irritasjon i utvalget over hastebestillingen fra politikerne.

- Vi ble bedt om å se hele mediepolitikken i sammenheng og så fant Stortinget ut at det ønsker ikke vi, vi ønsker å ta ut en bit og sette det på et hurtigspor. Da ødelegger Stortinget for muligheten til å se på hele mediepolitikken, sier Stavrum til Kampanje.

Les mer: Stavrum: - Stor irritasjon i Åmås-utvalget

- Partsinnlegg og bestillingsverk fra TV 2
Discovery bestilte selv en NHH-rapport som langt på vei sablet ned forslaget om statsstøtte til TV 2-nyheter. Rapporten kom imidlertid ikke på bordet til utvalget før onsdag forrige uke, og er derfor fått lite plass i ukens delutredning.

NHH-utredningen fra 2014 av de økonomiske konsekvensene av TV 2s avtale med staten har fått større plass. Rapporten, som ble utført av professor Trond Bjørnenak ved NHH på oppdrag fra TV 2, slo fast  i 2014 at nyheter og allmennkringkasteroppdraget var svindyrt for TV 2. Bjørnenak hevdet at allmennkringkastingen vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet.

Discovery-direktøren er kritisk til bruken av denne rapporten.

- Stortingsbehandlingen av denne saken bygger på en rapport som var et partsinnlegg og bestillingsverk fra TV 2. Og saken er drevet frem av Hordalands-benken som ren distriktspolitikk. Nå har altså Åmås og hans utvalg blitt tvunget til å levere noen hastebetraktninger under et tidspress de åpenbart er svær ukomfortable med. Og i dette utvalget sitter til alt overmål altså TV 2 selv, men ingen av TV 2s direkte konkurrenter, sier han.

Les mer: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

Håper departementet ser på ny rapport
- Statstøtte til TV 2 vil virke mot sin hensikt og svekke mediemangfoldet. TV 2 drar stor økonomisk gevinst på sin posisjon som allmennkringkaster, og det er ingen grunn til å tro at de vil velge å bli et nytt TV3. Å gi skattepenger til milliardkonsernet Egmont er feil medisin, og vil virke sterk konkurransevridende, mener Skoland.

- Er dere skuffet over at den nye rapporten fra NHH ikke ble viet mer tyngde?

 - Vi håper departementet tar den med i sin vurdering, sier Skoland