Saken blir oppdatert! Kampanje følger fremleggelsen av budsjettet.

Klokken 10.00 i dag legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2017. Der legges også rammene for NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, som vil få svar på om NRK-lisensen økes, og eventuelt hvor mye den økes med.

Regjeringen rører ikke NRK-lisensen i årets statsbudsjett.

- Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Les mer: NRK får ingenting av regjeringen

- Jeg gleder meg alltid til statsbudsjettet kommer. Men ikke så mye at jeg ikke sover godt natta før, skriver Eriksen i en sms til Kampanje onsdag ettermiddag.

Eriksen har bedt Kulturdepartmentet om en lisensøkning på 30 kroner. Det ville ha gitt merinntekter på 60,8 millioner kroner til neste år for NRK.

I fjor ba NRK-sjefen om en vekst på 70 kroner per lisens, men fikk bare innvilget 25 kroner av regjeringen. Det førte til en omkamp om NRK-lisensen ledet an av støttepartiene Krf og Venstre, men lisensen ble stående uberørt i budsjettforliket.

Les mer: NRK får ikke mer lisenspenger

NRK har budsjettert med lisensinntekter på 5,215 milliarder kroner i 2016. Antall lisensbetalere - 2,025 millioner lisensbetalere - er ikke ventet å øke i 2017, ettersom stadig flere velger bort tv-mottaker.

Før jul er det ventet at regjeringen vil fremme et forslag for fremtidig finansiering av NRK der lisensen slik vi kjenner den i dag vil skrotes. Et av forslagene Rimmereid-utvalget har lagt på bordet er å kreve inn en såkalt husstandsavgift. Denne modellen har fått støtte av store deler av mediebransjen, og også av NRK selv.

Les mer: Mediebransjen vil bytte ut NRK-lisens med husstandsavgift

I årets lisensbrev skriver Thor Gjermund Eriksen at NRK ville trenge en økning på 60 kroner for å opprettholde aktivitetsnivået og utvikle tilbudet til publikum, og samtidig dekke opp for forventet lønns- og prisvekst. Når NRK likevel ber om mindre, er det fordi de sparer penger på FM-slukking, og dessuten legger opp til fortsatt rasjonalisering, skriver kringkastingssjef Thor Germund Eriksen i en pressemelding.

- Regional slukking vil gi lavere distribusjonskostnader gjennom året og redusere behovet for økning i kringkastingsavgiften, skriver Eriksen.

De viser også til at NRK har rasjonalisert driften med mer enn 400 millioner kroner siden 2011, og at bemanningen er redusert med 300 stykker siden 2013.