Onsdag kveld kunne Kampanje omtale en ny rapport fra Norges Handelshøyskole (NHH), som hevder at statsstøtte til TV 2 kan virke mot sin hensikt og ikke føre til at pengene blir brukt på nyheter.

Rapporten er bestilt av TV 2s erkekonkurrent, TV Norge-eier Discovery Networks og toppsjef Harald Strømme. Strømme mener rapporten slår beina under en annen NHH-rapport som i 2014 konkluderte med at det vil være lønnsomt for TV 2 å kutte i nyhetssatsingen.

Rapporten kommer kun få dager før det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget skal legge fram sine forslag om hvordan TV 2s rolle som allmennkringkaster skal være.

Les mer: Ny NHH-rapport slakter støtte til TV 2-nyheter

Les mer: Sandnes: - Kjenner oss ikke igjen tallene

Fikk rapporten under utvalgsmøte
Utvalgets leder, Knut Olav Åmås, bekrefter overfor Kampanje at rapporten kom opp på bordet onsdag.

- Utvalget hadde et heldagsmøte i går og Discoverys NHH-rapport ble sendt til oss på slutten av møtet. Noen av oss hadde en kort diskusjon om rapporten etter at vi hadde bladd gjennom den, sier Åmås til Kampanje.

- Har du lest NHH-rapporten?

- Jeg har bare skumlest rapporten foreløpig, under gårsdagens utvalgsmøte, da vi fikk den oversendt, men jeg skal gå grundig gjennom den nå, forteller Åmås.

Han forteller at utvalget nå er inne i sluttspurten i arbeidet med delrapporten om kommersiell allmennkringkasting.

- Det gjenstår en del før vi ferdig med delrapporten. Utredningen er stort sett i boks, men vi justerer noe før vi sender den til Kulturdepartementet sent mandag kveld, sier Åmås.

Han fortsetter:

- Vi kommer til å bruke hele mandagen på å gjøre delrapporten ferdig og så vil jeg tro at Kulturdepartementet vil offentliggjøre den så tidlig som mulig tirsdag. Det vil være min oppfordring til departementet.

Les også: Strømme: - Advarer mot statsstøtte til TV 2

Usikkert om rapporten får betydning
- Vil NHH-rapporten ha innvirkning på utvalgets anbefalinger og råd til kulturministeren om kommersiell kringkasting?

- Nei, det kan jeg ikke svare på nå. Vi har et stort materiale vi forholder oss til.

- Kom rapporten for sent i prosessen til å kunne påvirke utvalgets konklusjoner?

- Nei, det vet vi ikke nå.

- Kommer dere med noe klare råd og anbefalinger om statsstøtte til om kommersiell kringkasting?

- Nei, det kommenterer vi ikke nå, svarer Åmås.

Kamp om sju milliarder kroner
Knut Olav Åmås innrømmer at det er utfordrende å lede Mediemangfoldsutvalget. Sterke interesser og konkurrenter står mot hverandre når fremtidens mediestøtte skal utformes. I potten ligger nærmere sju milliarder kroner og mange medieaktører vil ha sin del av kaka.

- Hele utvalgsarbeidet er krevende. Så godt som alle utvalgsmedlemmene har mediepolitiske interesser og er opptatt av å argumentere for sin sak, men slik er jo utvalget er satt sammen. Alle er også opptatt av helheten og fremtidens mediepolitikk.

I tillegg til Åmås, sitter flere medieprofiler, deriblant kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Også Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum er medlem av utvalget. Det er også teknologi- og utviklingsredaktør Hildegunn Soldal i Dagbladet og MBL-leder Randi S. Øgrey.

Bekrefter splid i utvalget
Knut Olav Åmås bekrefter overfor Kampanje at det har vært stor uenighet i utvalget om hvordan fremtidens mediestøtte skal utformes og fordeles.

- Ja, det har det vært og det er det fortsatt. Utvalget gjenspeiler den pågående debatten i mediebransjen om mediestøtte og hvilken mediepolitikk vi bør få. Jeg synes det er et lærerikt og særdeles krevende arbeid å lede utvalget. Her må man mobilisere bak forslagene man synes er viktige. Etter sommeren har arbeidet og diskusjonene blitt stadig mer spennende når vi har  begynt å utmeisle de konkrete modellene og rådene, både når det gjelder eventuell videreføring av eksisterende tiltak og helt nye tiltak, sier Åmås.