Syv TV 2-ansatte har søkt og fått godkjent sluttpakke etter at tilbudet ble gjenåpnet etter allmøtet i TV 2 29. september. De fikk et identisk tilbud som de 64 som valgte å søke sluttpakke i den første runden. Det opplyser TV 2 om i en pressemelding.

- Vi er glade for å ha kommet i mål med så mange frivillige løsninger så langt, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand.

Det betyr at 106 årsverk gjenstår før TV 2-ledelsen er i mål med å redusere bemanningen med 177 årsverk.

- Vårt ønske om å oppnå størst mulig grad av frivillighet består, men som vi har vært tydelige på hele veien opererer vi nå innenfor en vesentlig strammere økonomisk ramme. Vi vil gjøre alt vi kan for å komme i mål med så mange frivillige løsninger som mulig, sier hun.

Les også: Slik skal TV 2-ledelsen unngå oppsigelser

Hvilke medarbeidere som blir overtallige i de ulike avdelingene vil ikke være klart før den nye organisasjonen er klar, skriver TV 2 i meldingen.

- Jeg har stor forståelse for at det kan være krevende at vi er så åpne om at vi i tiden fremover skal bli færre medarbeidere i TV 2. Det er likevel vårt ønske å ha en mest mulig åpen prosess, hvor tillitsvalgte involveres og organisasjonen tas med på råd. Alternativet, en lukket prosess med færre valgmuligheter, hadde neppe gitt mindre usikkerhet, sier hun.

I tillegg til nærmeste leder har de ansatte i TV 2 tilbud om rådgivning og støtte fra HR, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.