Tidligere i dag varslet TV 2-sjef  Olav T. Sandnes at TV 2-konsernet skal kutte 177 årsverk. Det ble kjent på ett allmøte som startet klokken 11.30 i Bergen og Oslo. Kampanje meldte onsdag kveld at TV 2-ledelsen i dag ville gi de ansatte beskjed om at nærmere 200 årsverk vil bli nedbemannet. Fasiten ble 177 årsverk, hvilket betyr at 113 flere enn de som så langt har fått innvilget sluttpakke, må slutte. I forrige uke ble det klart at 63 ansatte i TV 2 har fått innvilget sine søknader om sluttpakke.

Bekrefter nytt tilbud
Etter det Kampanje forstår vil TV 2-ledelsen igjen gå ut med et tilbud om sluttpakker til de ansatte. Det skjer etter at siste frist gikk 31. august. Fristen ble så forlenget med ytterligere to uker. Ifølge Kampanjes kilder skal det nye tilbudet være lik det som gikk ut allerede i mai.

Sarah Willand, kommunikasjons- og HR-direktør i TV 2, bekrefter Kampanjes opplysninger.

- Vi har i dag gått ut med et nytt sluttpakketilbud og det tilbudet står én måned. Parallelt vil vi jobbe med å sette opp organisasjonen, sier hun.

- Hvorfor velger dere å gå ut med et nytt sluttpakketilbud nå?

- Det er fordi vi til nå ikke har klart å komme i mål med den frivilligheten vi trenger. Vår målsetting har hele tiden har vært - og er - å komme til frivillige løsninger. I dag har kommet ut med mer informasjon, som gjør at vi tror flere har mer informasjon å ta en slik beslutning på. Og da ønsker vi å se om vi klarer å kommer frem til enda mer frivillighet, sier Willand til Kampanje.

Utelukker ikke oppsigelser
Willand bekrefter at dette er siste runde med åprne sluttpakker som mediekonsernet kommer til å tilby sine ansatte.

- Hvis dere ikke kommer i mål da, hva er neste skritt?

- Da går vi jo over i en prosess der vi skal bemanne organisasjonen og da vil vi sitte i individuelle dialoger med hver enkelt. Og da vil det være individuelle ordninger vi går inn på i så fall.

- Og eventuelt oppsigelser?

- Eventuelt oppsigelser hvis ikke kommer frem til enighet. Men vi ønsker jo å løse dette med frivillighet og vil strekke oss langt for det.Jeg har tro på at vi klarer å komme i mål, sier hun.

Først om noen måneder, når de nye sluttpakkesøknadene er behandlet, vet TV 2-ledelsen om det blir oppsigelser.

- Først over nyttår har vi et bilde av hvem som er overtallige. Etter hvert som organisasjonsstrukturen setter seg må hver enkelt ansatt finne ut om man skal søke sluttpakke, sier hun.

Kampanje beskrev pakkene slik i mai:

  • For ansatte med 0-4 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og én måneds etterlønn. Totalt fire måneder.
  • For ansatte med 5-9 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og to måneders etterlønn. Totalt fem måneder.
  • For ansatte med 10-14 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og to måneders etterlønn. Totalt åtte måneder.
  • For ansatte med 15 år og mer ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og fire måneders etterlønn. Totalt 10 måneder.
  • Det gis én ekstra månedslønn for de over 50 år, og det gis én ekstra månedslønn til de som takker ja til tidlig avtale innen en oppgitt frist.
  • Det betyr at TV 2 gir sluttpakker på minimum fire måneder og maksimum 12 måneder.

Les også: Slik blir sluttpakkene i TV 2

I forrige uke bekreftet TV 2 at 63 personer hadde fått innvilget sine søknader om sluttpakke. I dag er dette tallet oppjustert til 64. TV 2-ledelsen trenger ytterligere 113 årsverk for å komme i mål med nedbemanningen og kuttene på 350 millioner kroner.

Les også: TV 2 kutter 177 årsverk

Les også: Slik blir TV 2-kuttene