Tv-veteran Finn H. Andreassen lanserer i dag en helt ny modell for kommersiell allmennkringkasting i Norge. Det gjør han i et innlegg publisert på Kampanje.com, der den tidligere TV 2-toppen tar til orde for å sette opp en helt ny tv-kanal hvor gravejournalistikk og debatt står sentralt i programtilbudet.

Les mer: - Statsstøtte til TV 2 er feil medisin

Andreassen lanserer dermed en modell som kan være et alternativ til TV 2, som de siste 24 årene har levert allmennkringkasting i konkurranse med NRK. 

- Det er viktig at ikke NRK blir alene med å forsyne det norske folk med informasjon, debatt og kritisk journalistikk. Men lag heller en ny tv-kanal med statsstøtte istedenfor å gi penger til TV 2, foreslår den erfarne mediemannen Finn H. Andreassen. 

Forslaget om den nye modellen kommer samtidig med at kulturminister Linda Hofstad Helleland har bedt Mediemangfoldsutvalget ledet av Fritt Ord-direktør, Knut Olav Åmås, om å få opp farten og levere sin delutredning om kommersiell allmennkringkasting mye tidligere enn planlagt.

Allerede om én måned vil Helleland ha forslagene fra utvalget på bordet, etter at TV 2 i august takket nei til en midlertidig avtale med Staten om kommersiell allmennkringkasting. Nå kommer Andreassen utvalget i forkjøpet.

Les også: TV 2 søker ikke på regjeringens tv-avtale

- Hvorfor en ny kanal. Er det ikke nettopp TV 2 som skal være alternativet?

- Men de er ikke det i dag. Debattprogrammene er som kjent fjernet fra TV 2s sendeplan for mange år siden, sier han

Har sett til USA
I sitt innlegg tar Andreassen til orde for å lage en kanal etter modell av amerikanske C-Span og den tidligere programdirektøren i TV 2 mener det flere måter å finansiere opp den nye allmennkringkastingskanalen. 

- Selv i det amerikanske samfunnet, som kanskje er det mest kommersielle som finnes, har staten påtatt seg å finansiere alternativ journalistikk. C-Span er en uavhengig tv-kanal som finnes i de fleste nettverk, finansiert med penger som staten krever inn fra kabelselskapene, sier han.

En alternativ finansiering mener Andreassen er å ta ti prosent av NRKs lisensinntekter, rundt 500 millioner kroner, dersom politikerne ikke er villige til å finne «nye» penger til mediestøtte.

- Staten henter inn vel fem milliarder skattekroner til NRK, og bruker vel 500 millioner på pressestøtte. Det må være mulig å finne en omfordeling av disse midlene hvis politikerne ikke er villig til å øke summen. Men det bør de. Det frie ord og en pulserende samfunnsdebatt er selve kjernen i et demokratisk samfunn, sier Andreassen til Kampanje.

Andreassen var medlem av mediestøtteutvalget som avga sin innstilling for vel to år siden og han fikk også oppdraget med å lage en åpen og demokratiserende tv-kanal i 2008.

- Er det en ny Frikanalen du ser for deg her?

- Nei, Frikanalen var noe annet. Den ble satt opp for å gi frivillige organisasjoner et talerør og en mulighet til å nå ut med sine budskap, men uten at det var noen redaktør, sier han. 

Vil lage en helt ny kommersiell allmennkringkaster.

Selv om det skulle komme en ny kommersiell allmennkringkaster tror ikke Finn H. Andreassen at TV 2 vil legge om programtilbudet. - De kommer til å kjøre videre med nyheter uansett, sier han.

Vil ha samarbeid med avisene 
Dersom kulturministeren og regjeringen ikke ønsker å bruke mer penger på mediestøtte og heller ikke tappe NRK for lisenspenger, mener han det også er mulig å finansiere opp kanalen med private midler.

- Det er mulig å lage en forretningsmodell i samarbeid med avisene, der en bygger opp nyhets- og informasjonstjeneste på andre plattformer, som mobil og web, og dermed bygge brukerdata, som jo er reklamebransjens nye valuta. Sammen med noen nøkkelfolk har jeg kikket på en slik modell.

- Hvem skal eie kanalen? 

- Det bør være privat mediehus og kanalen kan godt fortsette å ligge i Bergen eller et annet sted utenfor Oslo.

- Ser du selv for deg en rolle i dette?

- Nei, jeg spiller inn én idé her. Men hvis noen vil bruke hodet mitt så stiller jeg selvfølgelig opp, sier han.

Finansieringen, enten det nå blir offentlige eller private penger, skal gå til å bygge en kanal med «en enkel og smal nyhetsorganisasjon» som tilbyr gravejournalistikk og debattprogrammer ledet av en «sterk og tydelig redaktør». I tillegg mener at en slik kanal også kan kjøpe inn innhold fra de regionale mediehusene slik at mediemangfoldet styrkes også på det lokal og regionale planet utenfor Oslo slik kulturministeren ønsker. 

- En slik kanal må bygges på et samspill med lokal- og regionaviser, som indirekte får støtte for leveranse av innslag til en slik tv-kanal. Dermed vil en oppnå indirekte å hjelpe de journalistiske miljøene i hele distrikts-Norge. Alle som lager avis i dag kan jo også lage en video, sier han.

- TV 2 skyter seg i foten
Andreassen, som selv var aktuell som ny TV 2-sjef da Arne A. Jensen ga seg i 1999, mener TV 2 gradvis har sviktet sitt allmennkringkasteroppdrag. Selv om TV 2-sjef Olav T. Sandnes aldri vært krystallklar på hva denne motytelsen skal være, er det liten tvil om at en eller form for kompensasjon for tilstedeværelsen i Bergen og den daglige produksjonen av nyheter er noe av det TV 2-sjefen har i tankene.  

- Jeg synes de skyter seg selv i foten når de argumenter for støtte til nyhetsproduksjon i Bergen, kontrer Andreassen.

- Men hvis Staten skal betale kan en vel like godt gi pengestøtte til TV 2?

- Nei, fordi ren nyhetsproduksjoner ikke statens oppgave, slik TV 2 argumenterer for. Staten skal legge til rette for «den offentlige samtale, som det heter i grunnloven og det er samfunnsdebatt og kritisk journalistikk, sier han.

- Dette kan rokke ved hele allmennkringkastermodellen de siste 25 årene med et TV 2 i Bergen? 

- TV 2 har selv valgt å legge ned det som var utgangspunktet for den kommersielle allmennkringkastingen, sier Andreassen. 

Han kommer også med et lite stikk til sin gamle arbeidsgiver i TV 2.

- Det er helt fint med dansekonkurranser og realityshow, men viktigst av alt er samfunnsengasjementet og den offentlige samtalen, legger han til.

Søkte ikke:

TV 2-sjef Olav T. Sandnes overrasket regjeringen og kulturministeren ved ikke å søke på den nye midlertidige avtalen om kommersiell allmennkringkasting. Får han en ny sjanse?