Saken blir oppdatert.

Det var i sommer at nettstedet Medier24 avdekket at daværende Dagens Næringsliv-journalist Mina Ghabel Lunde hadde bidratt til Twitter-kontoen @Fruhjorth. Twitter-kontoen hadde blitt kjent i mediebransjen for sine spark mot kollegaer og pressefolk. Selv har Lunde hevdet at hun var en av seks bidragsytere til kontoen.

Lunde har klaget inn Medier24, VG, NRK, TV 2, Morgenbladet, hegnar.no, Dagbladet, P4, Bergens Tidende og NTB. I en omfattende klage på 44 sider tar hun for seg de overtrampene hun mener er begått i forbindelse med dekningen av saken. Spesielt gjelder det forholdet om at hun ikke sto bak kontoen @fruhjorth alene.

Sekretariatet i PFU innstilte på å felle Medier24 for å ha opptrådt kritikkverdig, men etter en times diskusjon i utvalget endret uttalelsen seg fra kritikk til brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten om å være kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. 

Utvalget er kritisk til hvordan Medier24 presenterer sin journalistiske metoder om saken og mener fremstillingen er tendensiøs. De skriver i sin uttalelse at Medier24 ikke har dokumentert at klageren faktisk har skrevet Twitter-innleggene om Dagens Næringsliv, der Lunde jobbet da saken ble kjent, eller kan dokumentere at Lunde var alene om å drive Twitter-kontoen.

- Må være prinsipielle
Sekretariatet innstilte også på å felle VG for å ha opptrått kritikkverdig, men også denne uttalelsen ble skjerpet til brudd på god presseskikk. Sekretariatet konstaterer at VG ikke har rettet opp en påstand i brødteksten i sin sak om at klageren har harselert med kollegaer i DN og merker seg at VG ikke tror på klagerens forklaring og mener det er klagerens ansvar å dokumentere at det var andre medansvarlige. Det er utvalget uenig i.

Fungerende leder i PFU, Alexander Øystå, mener også VG er for konstaterende i sin omtale av Lunde uten at de har dokumentasjon på at hun var alene bak Twitter-kontoen.

- Det blir vanskelig å se en linje mellom de to hvis vi skal felle den ene og ikke den andre, sier han.

- Det er surrealistisk å gi en person så store rettigheter når hun selv har valgt å gjemme seg bak en anonymisert konto, men jeg er helt enig i at vi må være prinsipielle på det vi behandler her, så får man diskutere de andre sidene ved anonyme Twitter-kollektiver et annet sted, sier Liv Ekeberg i Agderposten.

Flere av de øvrige mediene felles for sine sitatsaker, der de har gått god for de opprinnelige påstandene i Medier24 og VG.

P4 felles for brudd på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten som handler om at man ikke skal gå lengre enn det er dekning for i stoffet. I tittelen skriver P4: «DN-journalist hetset egne kollegaer og sjefer anonymt».

NTB og Bergens Tidende felles for å ha opptrått kritikkverdig for denne ingressen: «Bak en anonym Twitter-konto har en av Dagens Næringslivs egne journalister rettet verbale spark mot både kilder, sjefer og kolleger, skriver Medier24.»

Her henviser PFU til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten om at man skal sørge for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

I PFU regnes både brudd og kritikk som fellelse.

NRK, TV 2 og Morgenbladet ble frikjent for sin dekning av saken, fordi de har tatt forbehold om at flere kan stå bak Twitter-kontoen.

Les mer: Tidligere DN-journalist klager til PFU etter Twitter-avsløring

- En farlig vei å gå
Diskusjonen om Medier24s dekning dreide seg etter hvert om tittelen i den første saken - «Bak en anonym Twitter-konto har DNs mediejournalist rakket ned på kilder, sjefer og kollegaer» - utløser brudd, ikke kritikk.

- Noe av det som er mest interessant her er 3.2, var hun alene om Twitter-kontoen eller er det åpent at flere kunne hatt tilgang til den. Flere av de innklagede medier er kritisk til hennes historie og mener hun ikke er troverdig. For PFU er det en farlig vei å gå. Spørsmålet PFU må stille seg er om vi har kompetanse til å si at hun lyver når hun sier at flere står bak kontoen, sier fungerende PFU-leder Alexander Øystå.

PFU peker på at verken Medier24 eller VG har fulgt opp Lundes påstand om et større Twitter-kollektiv.

- Jeg har ingen følelse av å ha fått vite at dette har klageren skrevet. Jeg mener det er et helt åpenbart medansvar å delta i et sånt kollektiv, men det er viktig vi skiller mellom hva klager har gjort og hva som er innklaget her. Man kan le av det eller være forarget av hva klager har gjort, men det er i utgangspunktet ikke relevant for klagen, sier Ellen Ophaug i Fredrikstad Blad.

Representant for allmennheten, Eva Sannum, mener det er en trist sak.

- Dette er mektige mediefolk i store aviser som bruker litt utspekulerte fremgangsmåter i noe jeg synes fremstår som et åpenbart mål å ta dette til offentligheten og sørge for at det rammer henne hardest mulig, fortsatte hun.

- Jeg synes sekretariatet har kommet med et grundig og godt forslag til uttalelse.

Medier24 fikk også ros av utvalget.

- Jeg synes det er flott at Medier24 setter søkelys på journalisters opptreden i det offentlige rom og det er en uting om det dukker opp flere anonyme Twitter-kollektiver, sier Liv Ekeberg i Agderposten.

«Facebook-felle»
Lunde skriver i klagen at Medier24 ikke tok tilstrekkelig hensyn til hennes helsesituasjon, men dette mener utvalget ikke har vært relevant for saken. 

Medier24 viser i sitt tilsvar til pressens plikt sette søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Medier24 mener de har overoppfylt hva ghelder krav til informasjon om premisser for intervju og at Lunde oppfattet sterk og klar før publisering.

I klagen viser Lunde blant annet til «Facebook-fellen» som ble lagt av Medier24s redaktør Gard Michaelsen og Anders Giæver for å bekrefte mistanken deres mot Lunde.

Les hele saksgjennomgangen i klagen mot Medier24 her.

Les hele saksgjennomgangen i klagen mot VG her.

«De [GM og AG] har nemlig kommet frem til at det er 40 personer som jobber i mediene og som er venner med Giæver og andre som har fått sine FB-poster harselert med av @fruhjorth. Jeg er blant de 40 navnene. (...) Giæver har dermed lagt ut en statusoppdatering han trodde @fruhjorth kom til å reagere på, og i og med at hypotesen var at det var meg som stod bak @fruhjorth, har Giæver ifølge GM gjort statusen usynlig for de 39 andre. Altså har statusen – ifølge detektivduoen – vært synlig for meg og Giævers andre 1411 venner som ikke er de 39 "mistenkte". Giæver har totalt 1451 venner på FB, hvorav mange – svært mange flere enn 40 – jobber i mediene. Men at statusoppdateringen deretter ble harselert med hos @fruhjorth, beviser ifølge Giæver og GM at det er jeg – og kun meg – som står bak kontoen. Om de oppriktig talt ser dette som dokumentasjon, betyr det at tospannet har konkludert med at det er umulig at noen av de 1411 andre som så oppdateringen kan ha sendt den til meg eller andre bak @fruhjorth. En finurlig detalj i denne biten av "etterforskningen" er at Thomas Seltzer – som Giæver påstår statusen var gjort usynlig for – har både likt og kommentert statusen. Denne "metoden" er altså komplett verdiløs og helt uten hold.»

Medier24 skriver i sitt tilsvar at de ikke har noen grunn til å tro at det finnes flere bidragsytere til Twitter-kontoen @fruhjorth.

«Man skal kanskje holde åpen den teoretiske muligheten for at det fins andre som i en eller annen form har bidratt til Lundes @fruhjortprosjekt. Men så langt fins det ingenting som tyder på det. Dersom Mina Ghabel Lunde tidlig hadde lagt fram noe annet enn hennes egne ord, som bar preg av å være lite annet enn forsøk på å hale ut tida og utsette en omtale, hadde vi selvsagt satt saken på pause for å følge disse sporene videre.» Slik Medier24 ser det, ville det «vært fullt mulig å legge fram indisier/dokumentasjon på at de fem andre finnes, uten å fortelle hvem de var».

Les også Sommerpraten med Mina Ghabel Lunde: - Vi trenger flere dyktige nyhetsformidlere