Tv-veteran Finn H. Andreassen lanserer i dag en helt ny modell for kommersiell allmennkringkasting i Norge som bygger på den amerikanske kanalen C-Span med gravende journalistikk og samfunnsdebatt.

Løsningen mener Andreassen ligger i en helt ny kanal som skal være et alternativ til NRK.

- Det er viktig at ikke NRK blir alene med å forsyne det norske folk med informasjon, debatt og kritisk journalistikk. Men lag heller en ny tv-kanal med statsstøtte istedenfor å gi penger til TV 2, foreslår den erfarne mediemannen.

Les mer: Tidligere TV 2-topp lanserer ny public service-modell

Forslaget om den nye modellen kommer samtidig med at kulturminister Linda Hofstad Helleland har bedt Mediemangfoldsutvalget ledet av Fritt Ord-direktør, Knut Olav Åmås, om å få opp farten og levere sin delutredning om kommersiell allmennkringkasting mye tidligere enn planlagt.

Allerede om én måned vil Helleland ha forslagene fra utvalget på bordet, etter at TV 2 i august takket nei til en midlertidig avtale med Staten om kommersiell allmennkringkasting. 

Utvalgsleder Åmås skriver i en SMS til Kampanje at han foreleser på en journalistikkonferanse i Hallingdal og at han derfor kun kan gi en kort kommentar. Han tar imot forslaget med åpne armer:

- Et interessant forslag, som vi tar med oss i vurderingene våre. Denne type modeller er selvsagt noe vi allerede vurderer ut fra de modellene vi er blitt bedt om å se på, skriver Åmås.

Kultuminister Linda Hofstad Helleland kommenterer forslaget på følgende måte i en e-post til Kampanje:

- Jeg setter pris på innspill for å sikre fremtidig mediemangfold, og registrerer forslaget om en kanal med vekt på gravejournalistikk og debatt. Jeg tar med meg alle innspill i den viktige prosessen vi nå er inne i. Samtidig ser jeg frem til Mediemangfoldsutvalgets rapport som skal utrede flere ulike modeller.