Jeg har fra sidelinjen med stigende forbauselse betraktet kulturminister Linda Hofstad Hellelands unnvikende kommentarer og tilsynelatende manglende handlekraft i et spørsmål som haster: Hvordan skal regjeringen sikre TV 2 vilkår slik at kanalen kan levere viktig allmennkringkasting med base i Bergen?

Jeg må ta det forbehold at jeg bare kjenner prosessen om kommersiell allmennkringkasting fra media, men det kan synes som om regjeringen og det politiske miljøet forøvrig tar for gitt at TV 2 har ”boltet fast” hovedkontoret i Bergen ved å delta i etableringen av Media City Bergen (MCB). Men det er en misforståelse. Engangskostnaden ved å avslutte husleieforholdet er langt lavere enn merkostnadene ved å være i Bergen. Derfor er det alltid et alternativ å drive hele TV 2 i Oslo.

Uten et slikt realistisk alternativ kunne jeg ikke anbefalt styret å inngå kontrakt om å leie i MCB.  En klar premiss var at TV 2 i perioden har rammebetingelser som gjør det mulig å fortsette en todelt operasjon. Med kunnskap om usikkerheten om TV 2s rammevilkår som regjeringen nå har skapt, er det ingen tvil om at jeg som TV 2-sjef hadde anbefalt å samle TV 2 i Oslo.

Jeg minner om at MCB består av alle viktige medieaktører i Bergen, Universitetets medieutdanning/forskning samt viktige teknologibedrifter som Vizrt. Visjonen er at MCB skal bli et sterkt produksjons-, forsknings- og utviklingsmiljø for framtidens norske medier, og som et viktig alternativ til de dominerende Oslo-baserte mediene. Innflytting skjer i 2017.

 TV 2 er viktigste aktør i MCB. Ikke bare fordi TV 2 er største leietaker. Nesten like viktig er det omfattende samarbeidet som er planlagt med Universitetet og med teknologibedrifter. MCBs visjon kan vanskelig virkeliggjøres om TV 2 ikke er med.

Etableringen har hatt bred støtte i bergensmiljøet. Daværende byrådsleder, nå statsråd Monica Mæland var en pådriver og inspirator for å realisere MCB. TV 2s beslutning bekreftet styrets vilje til å satse på å videreutvikle TV 2 med to lokasjoner, slik det har vært helt fra 1992. Den politiske rammen for vedtaket var tydelige prioriteringer fra daværende kulturministre Trond Giske og Anniken Huitfeldt, med bred støtte (herunder Høyre) i Stortinget: TV 2 skal ha kompensasjon for de merkostnader det er å ha hovedkontoret i Bergen samt å drifte allmennkringkastingsalternativet til NRK.

 

Konkurransen om rettigheter, reklame- og brukerinntekter er nå slik at TV 2, i beste fall, kan bli tvunget til å velge mellom Bergen og fullverdige nyheter

I den analoge tidsalder fikk TV 2 betalt for forpliktelsene ved et distribusjonsfortrinn som ga TV 2 gode konkurransevilkår. Fra digitaliseringen av primærdistribusjonen ble sluttført i 2010 bestemte regjeringen at TV 2 skulle ha betalt på markedsmessige vilkår fra kabelabonnentene. Det var en viktig beslutning, men i virkeligheten ”bare” å fjerne en historisk betinget diskriminering av TV 2 i forhold til andre kommersielle TV-kanaler.

Konkurransen om rettigheter, reklame- og brukerinntekter er nå slik at TV 2, i beste fall, kan bli tvunget til å velge mellom Bergen og fullverdige nyheter. Selv om det har vært et uttalt ønske fra eier og ledelse, både i min tid som TV 2-sjef og senere, å fortsette med nyhetssendingene fra Bergen, kan TV 2 selvsagt lage gode nyheter med redaksjonen samlet i Oslo. Og uten at nyhetsredaksjonen ledes og drives fra Bergen er det ingen mening i å ha hovedkontoret der. Jeg vil minne om at også DnB hadde hovedkontor i Bergen fra etableringen i 1990. Vi vet hvordan det endte.

Det står mye på spill nå, og det ligger et stort ansvar på statsminister Erna Solberg og statsråd Monica Mæland i å raskt medvirke til å finne løsninger som gjør at vi fortsatt har en viktig nyhetsoperasjon for TV, med basis i Norges nest største by.

Alf Hildrum er tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. Han var også konsernsjef i A-pressen i en årrekke.