I august ble det kjent at Aftenposten skal kutte kostnadene og bemanningen betydelig.

- Jeg har redegjort for den økonomiske situasjonen og for alvorligheten i det, og så har jeg informert veldig tidlig at ledelsen i de neste ukene vil jobbe med mulige kostnadskutt og at slik jeg ser det må vi være forberedt på en betydelig bemanningsreduksjon, sa sjefredaktør og administrerende direktør Espen Egil Hansen til Kampanje.

Les mer: Varsler Aftenposten-kutt: - Regn og torden i annonsemarkedet

I løpet av kort tid blir det klart hvor mange årsverk som ryker i mediehuset, som har vært gjennom en rekke runder med nedbemanning siden årtusenskiftet.

- Ser med stor uro på nedbemanning
Nå har redaksjonsklubben sendt en uttalelse til konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, som er styreleder i Schibsted Norge, til leder av Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde og til styret i Aftenposten. Der advarer klubben mot konsekvensene av de varslede kuttene.

«Medlemsmøtet i Redaksjonsklubben er bekymret for høstens varslede nedbemanning, som bedriftsledelsen allerede har beskrevet som "betydelig". Klubben ser med stor uro på hvilke konsekvenser en ytterligere nedbemanning får for kvaliteten på Aftenpostens produkter», skriver klubben.

«Vi forutsetter at ledelse, konsern og eiere sørger for at Aftenposten fremdeles kan løse sitt samfunnsoppdrag og levere journalistikk av høy klasse. Samtidig krever vi at nedbemanningen skjer ved frivillige løsninger», skriver klubben.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bekymring: Ledelsen varslet betydelige kutt for ett par uker siden og det er det som gjør at vi hadde medlemsmøte i dag og det er årsaken til at det har vært mange urolige ansatte den siste tiden, sier Frank Lynum.

Krever frivillige løsninger
Klubbleder Frank Lynum i Aftenpostens redaksjonsklubb mener uttalelsen fra medlemsmøtet oppsummerer stemningen i redaksjonen.

- Det er uro i redaksjonen nå. Det er klart at det som skjer i hele bransjen er bekymringsfullt, det er rammer jo alle medier i tur og orden, sier Lynum til Kampanje.

De tillitsvalgte i Aftenposten har i samtaler med ledelsen vært tydelige på at de ikke vil ha oppsigelser under nedbemanningen.

- Vi har i drøftingsmøter med ledelsen krevd at nedskjæringene skal baseres på frivillige løsninger og ulike typer sluttpakker. Det er vårt utgangspunkt og vi håper å komme i mål med det.

Får beskjed om antallet årsverk på allmøte
Lynum forteller at de tillitsvalgte ennå ikke vet hvor mange årsverk som ryker. 

- Nei, det skal være allmøte i morgen og da kommer det mer informasjon om omfanget. Ledelsen varslet betydelige kutt for ett par uker siden og det er det som gjør at vi hadde medlemsmøte i dag og det er årsaken til at det har vært mange urolige ansatte den siste tiden, sier Lynum.

Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, kommenterer uttalelsen slik overfor Kampanje:

- Det er en uro jeg også kan kjenne på noen ganger.

- Er uroen berettiget?

- Det er viktig å kjempe for journalistikken nå og få til en bærekraftig økonomi rundt Aftenposten.

Aftenposten-redaktøren har kalt inn sine ansatte til allmøte i morgen.

- Kan du love nå at nedbemanningen skjer ved frivillige løsninger?

- Jeg kommer til å snakke med mine ansatte i morgen.