Det finnes ingen fornuftig samfunnsmessig begrunnelse for å gi øremerket statsstøtte til verken TV 2 eller en ny kanal for gravende journalistikk og debatt, slik Finn H. Andreassen foreslår.

Til Kampanje sier Andreassen:

« - Det er viktig at ikke NRK blir alene om å forsyne det norske folk med informasjon, debatt og kritisk journalistikk. Men lag heller en ny tv-kanal med statsstøtte istedenfor å gi penger til TV 2..»

Av de prisene og diplomene Stiftelsen for en Kritisk og Uavhengig Presse (SKUP) har delt ut gjennom sine 24 år, har 46 gått til avisene og 13 til NRK og TV 2. Problemstillingen er altså ikke at NRK er alene om den kritiske journalistikken.

Det er all mulig grunn til å løfte mediepolitikken høyere på den politiske agendaen og vurdere nye virkemidler som kan bidra til en sikrere fremtid for all samfunnsnødvendig journalistikk her i landet. Og dette haster. Men dersom man øremerker støtte til noen få bedrifter, NRK og TV 2, eller en ny kanal som Andreassen foreslår, så virker dette konkurransevridende på en slik måte at det blir enda vanskeligere for de andre nyhetsredaksjonene. Vi risikerer altså at summen av slike tiltak blir mindre kritisk journalistikk, ikke mer.

80 prosent av befolkningen sier de har internett som sin viktigste nyhetskanal. Det er på tide at Stortinget ta inn over seg at konvergens og dagens medievaner gjør at lineært TV ikke lenger kan betraktes som en egen konkurransearena med behov for særskilt statsstøtte.  

Einar Hålien er redaktør i Schibsted Norge.