TV 2-sjef Olav T. Sandnes har bestemt seg. Kanalen som i snart et kvart århundre og i nesten hele sin levetid har vært en kommersiell allmennkringkaster med sete i Bergen, søker ikke på regjerningens nye tv-avtale.  

TV 2-sjefen begrunner dette med at det ikke lenger er et allmennkringkasteroppdrag å søke på og at den historiske modellen «der forpliktelser balanseres med motytelser» ikke lenger videreføres.

Les også: Regjeringen fjerner TV 2-krav i ny avtale

 - Vi søker ikke på den midlertidige avtalen og det skyldes delvis fordi vi mener det ville være en utvanning av allmennkringkasterprinsippet samtidig med at vi ikke kan påta oss kostbare forpliktelser i et oppdrag fra staten uten at staten fortsetter å kompensere for det og uten at det gis en motytelse, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 til Kampanje.

Sandnes har aldri vært krystallklar på hva denne motytelsen skal være, men det er liten tvil om at en eller form for kompensasjon for tilstedeværelsen i Bergen og den daglige produksjonen av nyheter er noe av det TV 2-sjefen har i tankene.  

Les også: TV 2 vil at staten betaler Bergen-regning

Venter på ny modell
Torsdag ettermiddag leverte Sandnes brevet med den nedslående beskjeden til Regjeringen, Kulturdepartementet og statsråd Linda Hofstad Helleland etter at styret i TV  2 var samlet i går for å ta den endelige beskjeden, Da Helleland tidligere i vår lyste ut avtaleteksten kunne hun fortelle at «regjeringen var opptatt av å sikre fortsatt mangfold av medier» og «legge til rette for kommersiell allmennkringkasting i Norge».

- Staten har vært tydelig på at de ønsker et mediemangfold, regjeringen i Sunnvolden-erklæringen og regjeringen i stortingsmeldingen «Åpen og opplyst» og i Stortingets brede medieforlik har sagt at det er vesentlig at vi i Norge klarer å opprettholde allmennkringkastermodellen og at vi har et alternativ til NRK og at det skal legges til rette for det, sier TV 2-sjefen.

Nå vil Sandnes avvente å se hva kulturdepartementet legger frem for Stortinget før jul.

- Vi søker ikke også fordi vi vet at Helleland har forpliktet seg til å legge frem en sak denne høsten til Stortinget om kommersiell allmennkringkasting. Da er det avgjørende at vi gjør nødvendige avklaringer med tanke på en mer langsiktig ordning. Det er den vi har rettet blikket  mot, sier Sandnes.

- Vi skraper på døren
Sandnes sier han ønsker å fortsette som kommersiell allmennkringkaster.

- TV 2 ble tuftet på et allmennkringkasteroppdrag. Spør du våre ansatte om hvorfor de jobber i TV 2, så er det grunnleggende fordi vi er et alternativ til NRK. Når en mer langsiktig modell foreligger så har Regjeringen en aktør som skraper på døren og sier vi er klare for å levere på et oppdrag og ønsker å være en kommersiell allmennkringkaster, sier han.

Men altså ikke på de kriteriene som ligger til grunn i dagens avtaletekst.

- Det er det grunnleggende. Vi ønsker å være et alternativ og det tror vi at vi kan klare å være i fremtiden, men det fordrer at det ikke bryter med det som også har vært siden 1992 – en balanse mellom forpliktelser og motytelser. Gjensidighet er et viktig prinsipp her, sier han.

- Det at du ikke søker nå, betyr ikke at du melder deg ut av den kommersielle allmennkringkastingen for evig?

- I dag skriver vi til Kulturdepartementet at vi er klare til å søke på en langsiktig avtale dersom det legges frem en balansert og forutsigbar modell for kommersiell allmennkringkasting og vi er helt sikre på at TV 2 også kan levere på det fremover, sier han.

Konkurrentene skygger banen
Tidligere denne uken har Kampanje skrevet at en rekke norske medieaktører som Schibsted, Amedia og Polaris Media ikke kom til å søke og tidligere i dag ble det klart at heller ikke tv-konkurrentene VGTV, MTG TV og Discovery søkte. 

- Er du overrasket over at ingen av disse mediehusene søkte? 

- For TV 2 er det sånn at det ikke ligger noen økonomisk verdi i avtalen så hvis det også er vurderingen til andre aktører så er det jo ikke rart at ingen andre søker. Det er ingen kommersielle aktører som vil påta seg forpliktelser uten at det gis en relevant motytelse fra Staten, sier Sandnes.

- Hvor sentralt står nyhetsoppdraget i allmennkringkastingen?

- Det er et bredt allmennkringkasteroppdrag der nyheter er ett element.

- Nyhetsoppdraget har ligget i kjernen av det TV 2 driver med i 25 år. Hvorfor må det finansieres opp gjennom statlige penger?

- Det vi snakker om er et bredt allmennkringkasteroppdrag og det vi ser er at i likhet med alle andre medievirksomheter så må vi dimensjonere våre redaksjonelle ambisjoner til de rammevilkårene vi har. Det er vesentlige endrede rammevilkår i markedet, men de utfordringene skal vi møte på egen kjøl. Men oppdraget om å være et reelt alternativ til NRK i et lite språk- og kultursamfunn som Norge, det koster penger, sier Sandnes.

Vil ikke endre TV 2-profil
- Hvordan vil TV 2 endre seg uten avtale?

- Det vi gjør nå er å fokusere veldig hardt på den saken som kommer til høsten. Helleland har forpliktet seg til å legge frem en sak om kommersiell allmennkringkasting til høsten og vi har god tro på at hun vil legge frem en sak hvor nødvendige avklaringer blir gjort og en modell for kommersiell allmennkringkasting blir presentert. Før den tid vil ikke vi gjøre vesentlige endringer, sier han.

- Kommer du til å prioritere ned kostbar nyhetsproduksjon i årene uten avtale?

- Jeg vil ikke forskuttere hvilke grep vi vil gjøre dersom det ikke etableres rammevilkår for kommersiell allmennkringkasting fremover, sier han.

- Men blir det nyheter på klokken 18.30 og 21.00 også neste år?

- Vi gjør ingen endringer som følge av at vi ikke søker på den midlertidige avtalen.

- Blir du værende i Bergen selv om du ikke søker?

- Vi ønsker å være en allmennkringkaster med redaksjon og hovedkontor i Bergen. Det er vår klare intensjon.

Skyver ansvaret på politikerne
Sandnes sier han ikke ønsker å ha noen formening om hvordan den nye modellen for allmennkringkasting skal se ut.

- Det er et politisk ansvar. Vi har ikke noen formening om hvordan den skal utformes, sier han.

- Gjorde Regjeringen en for dårlig jobb med denne avtalen?

- Jeg tror at Regjeringen først og fremst har fokus på den saken som skal presenteres for Stortinget i høst. Det vi har sagt er at dette haster med å komme med de nødvendige avklaringer. Vil de putte politisk handlekraft bak intensjonene eller vil de ikke. Vi håper og tror de vil legge til rette for kommersiell allmennkringkasting slik at vi unngår en retur tilbake til NRKs allmennkringkastermonopol som vi hadde før 1992.