Det er ikke bare TV 2 som går med kuttplaner og store omstillingsprosjekter som bærer navnet «2020». Også Polaris Media har et prosjekt gående som de kaller «2020» og som vil medføre store omstillinger og kutt.

Torsdag morgen ble størrelsen på Polaris-kuttene lagt frem. 

- Med bakgrunn i den krevende inntektsutviklingen har vi siden vinteren 2016 arbeidet med Prosjekt Polaris Media 2020. Prosjektet skal sikre at vi bygger et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern. Dette for å videreføre våre publisistiske tradisjoner, legge til rette for ny vekst, og kunne ta nye posisjoner, sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding torsdag morgen.

Konsernet har vedtatt at det skal gjennomføres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner som skal realiseres innen 2020.

Så mye som 120 til 150 millioner kroner skal ha effekt allerede i 2017 og nedbemanninger vil bli en konsekvens av kuttene. 

- Deler av dette er inntektsforbedringer som følge av satsninger innen annonse, brukermarked og siviltrykk. En vesentlig del av resultatforbedringene vil også måtte skje i form av nedbemanning. Det er lagt til rette for at nedbemanningen skal kunne skje gjennom frivillige ordninger, heter det i meldingen.

På et styremøte i går kveld ble det også satt av 125 millioner kroner som skal gjøre konsernet i stand til å komme i mål med kuttene ved hjelp av frivillige ordninger og dermed unngå oppsigelser. 

Spareplanene faller samtidig med at mediekonsernet som blant annet eier Adresseavisen presenterer sine resultater for årets andre kvartal. Brutto driftsresultat endte på 45 millioner kroner og det var en nedgang på 56 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

I meldingen skriver Polaris Media at «hovedtrekkene for kvartalet er god vekst i abonnementsinntektene og i siviltrykkinntektene, men svak utvikling for annonseinntektene.»

- Nedgangen i annonseinntektene er fortsatt sterk. Svak norsk økonomi forklarer deler av nedgangen, men innen spesielt digitale annonseinntekter er det økt konkurranse fra internasjonale aktører som hovedsakelig forklarer nedgangen, heter det i en melding. 

De samlede annonseinntektene falt med 12 prosent i andre kvartal til 180 millioner kroner, ned fra 203 millioner kroner i andre kvartal i 2015.  

Her ser du resultatene til Polaris Media for andre kvartal i 2015. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2016 2015 Endring i prosent
Driftsinntekter 400 415 - 4
Driftsresultat 23,6 46,3 - 49
Resultat før skatt 31,0 45,7 - 32