Flertallet i det regjeringsoppnevnte eksperutvalget som har sett på alternativer til dagens finansering av NRK, peker på den tyske modellen som den mest forutsigbare og mest bærekraftige modellen for NRK fremover. Den tyske modellen er basert på en avgift per husstand, uavhengig av om man eier en tv eller ikke, som er lik for alle.

På den måten viderefører man en modell som fungerer i dag, samtidig som man ikke er like sårabre for endringer i mediekonsum, slår utvalget fast.

Les mer: Vil vrake NRK-lisensen - foreslår ny husstandsavgift

Her er hele Rimmereid-rapporten: «Finansiering @NRK - Alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK»

- Sikrer redaksjonell uavhengighet
Dette er en løsning som begeistrer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

- Jeg mener at dette er et forslag som oppfyller de viktigste kriteriene, nemlig å sikre NRK sin redaksjonelle uavhengighet og en langsiktig, stabil og rettferdig finansiering. Husk at folk i Norge bruker NRK mye og er glade i NRK. Skal vi klare å utvikle oss, må vi ha en stabil finansiering, sier han til Kampanje.

- Rimmereid beskriver modellen som en form for boligskatt. Kan en slik ordning gjøre lisensen mindre populær, dersom den også oppfattes som det?

- For de aller fleste vil dette i praksis bety nesten ingen endring, det eneste er at lisensen kan gå litt ned, fordi det antageligvis vil være litt flere som betaler. Jeg tror det er viktig å kalle det en NRK-avgift, eller NRK-bidrag som utvalget peker på. Det viktigste er at folk ser en sammenheng mellom det de betaler og hva de får.

Mener lisensen kan bli lavere
Utvalget skriver i rapporten at en husstandsavgift kan øke NRKs inntekter med rundt 300 millioner kroner årlig. Årsaken til at NRK-inntektene vil stige er at det er flere husstander enn antall lisensbetalere i dag. Eriksen mener imidlertid det ikke ligger noen automatikk i det.

- Jeg er veldig opptatt av at diskusjonen om en ordning og diskusjonen om hvor store inntekter NRK skal ha, er to forskjellige diskusjoner. I Norge har Stortinget fastsatt lisensen for året etter hvert eneste år. Stortinget har sagt at NRK skal ha en inntektsutvikling som følger lønns- og prisveksten i Norge. Nå er ikke den så høy. Bidraget må vedtas i henhold til denne måsetningen, sier han til Kampanje.

- Tror du en slik ordning vil få flertall i Stortinget?

- Nå er dette opp til politikerne, men jeg tror det blir et flertall for et skifte av finansieringsordning for NRK, fordi et stort stortingsflertall for fire måneder sa at de ønsket det.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til Kampanje at hun ikke vil kommentere forslagene utvalget har kommet med.

- Vi har ikke konkludert på noen måte. Dette skal diskuteres i regjering og i storting. Alt ligger sånn sett åpent, sier hun.

Les mer: Vil ikke binde seg til husstandsavgift

Venstre: - Litt femtitalls
Modellen som regjeringens ekspertutvalg landet på, har allerede høstet kritikk, skriver NTB. Venstre-leder Trine Skei Grande er skuffet og kaller modellen usosial og ekstremt gammeldags.

- En slik avgift tar overhodet ikke hensyn til om husstanden består av en alenemor med lav inntekt eller om den er en husstand med flere høye inntekter. En husstand kan bestå av enslige arbeidsledige, kollektiver med mange unge i fullt arbeid eller for den del generasjonsboliger. Det er litt femtitalls å tro at det å «disponere en egen bolig» er en enhetlig størrelse, sier Skei Grande til NTB.