Telenors kabel-tv-virksomhet slo av kraftig på resultatet i 2015. Sammenlignet med tallene fra 2014 falt driftsoverskuddet med 184 millioner kroner.

- Vi kommenterer normalt ikke på regnskapet utover det som rapporteres i kvartal- og årsrapporter, sier informasjonssjef i Telenor Norge, Tormod Sandstø.

Telenor, som for noen år skilte ut kabel-tv-selskapet fra satellitt-tv-selskapet, har imidlertid fortsatt solide tall å vise til med et driftsoverskudd på 251,4 millioner kroner. Men tilsvarende tall i 2014 var altså på over 400 millioner kroner. I årsrapporten står det blant annet at «endringene skyldes i hovedsak økte kostnader og investeringer knyttet til vekst».

Sandstø ønsker ikke å utdype hva som ligger inne som de store kostnadsdriverne utover en større satsing på fiber.

- I 2015 hadde vi en betydelig økt satsing på fiber med kostnader knyttet til blant utbygging, oppgradering av utstyr og drift, sier Sandstø.

Telenor er størst
Mindre penger på bunnlinjen sender også driftsmarginen ned i Canal Digital Kabel-TV til snaue 9 prosent i 2015. 

- Har lønnsomheten på kabel-tv falt med årene og kommer den til falle ytterligere fremvoer?

- Vi kan heller ikke kommentere på dette, all finansiell kommunikasjon skjer gjennom Telenors rapportering til markedet, sier Sandstø. 

Telenor, som eier både kabel-tv- og satellitt-tv-distrubsjon fikk en markedsandel på 44,2 prosent i 2015. Det var en nedgang på 0,7 prosentpoeng i løpet av 2015,  viser ferske tall  fra Nkom. Distributøren Get er nest størst med 19,3 prosent markedsandel ved utgangen av 2015, mot 18,9 prosent ved utgangen av 2014. 

Må kutte koblingssalget
Canal Digital Kabel-TV opphørte i 2016 som selskap slik at årsrapporten for 2015 er siste mulighet til å få innsyn i hvor mye Telenor tjener på kabel-tv-virksomheten. Fra og med første januar i år ble selskapet fusjonert inn i Telenor Norge.

Les også: Telenor vraker Canal Digital-merkevaren på kabel-tv

- Vi ser når vi gjør kundeundersøkelser at Telenor-merkevaren og Canal Digital-merkevaren henvender seg til det samme kundesegmentet. Det er uhensiktsmessig for oss å ha to merkevarer som snakker til det samme segmentet, sa den nye direktøren for den nye bredbånd- og kabel-tv-divisjonen i Telenor Norge, Birgit Bjørnsen, den gang.

Telenor Norge hadde 853.000 bredbåndskunder og rundt 5300.000 kabel-tv-kunder etter første kvartal i 2016 og utviklingen har vært meget stabil med tanke på utvikling de siste kvartalene.

Saken fortsetter under bildet. 

Tjener mindre på kabel-tv:

Men informasjonssjef i Telenor Norge, Tormod Sandstø, ønsker ikke å gå i detalj på om lønnsomheten innenfor tv er under press. - All finansiell kommunikasjon skjer gjennom Telenors rapportering til markedet, sier han.

Det store spørsmålet er imidlertid hva som skjer når Telenor og resten av kabel-tv-bransjen følger opp Forbrukerombudet oppfordring om å avslutte det såkalte koblingssalget av tv og internett. Ombudet mente Canal Digital og Get drev ulovlig koblingssalg etter Markedsføringsloven og senere signaliserte begge de to tv-distributørene at de kom til å slutte med dette kryssalget i 2016. 

Les også: - Nærmer oss knekkpunktet for tv

Dermed åpner Telenor for at kundene kan velge å si opp kabel-tv-abonnementet og heller går for tv-løsninger som Netflix, TV 2 Sumo og NRK s tv-app.

- Som vi har kommunisert tidligere har vi en plan om å lansere nye produktsammensetninger, blant annet med oppdeling av tv og bredbånd, i løpet av 2016. Vi jobber med dette for øyeblikket, og vil senere i år presentere for kundene hvordan dette oppsettet vil bli, sier Sandstø.

Les også: Mener Discovery og Telenor «tar sjanser» med tv-konflikt

Milliardbutikk
Splitter en omsetning til Canal Digital Kabel-TV på produkter er det fortsatt salget av kabel-tv som er største inntektsdriveren med en omsetning på 1,78 milliarder kroner. Internettsalget endte på 1,1 milliarder kroner og utgjør dermed i underkant av 40 prosent av forretningene.  Samlet økte omsetningen fra 2,74 milliarder kroner til 2,9 milliarder kroner, en oppgang på 6,7 prosent sammenlignet med 2014.

- Vil du med kravet fra Forbrukerombudet om å slutte med dette koblingssalget si at 1,7 milliarder er summen som kommer i spill når kundene nå får lov til splitte disse to produktene?

- Vi er allerede til stede i en konkurranseintensiv bransje, med høy fart på utvikling innen teknologi, tjenester og ikke minst brukervaner. Vi ser derfor på denne endringen som kommer som vi allerede gjør med virksomheten i dag: at vi jobber hardt hver eneste dag for å utvikle de beste tjenestene og løsningene, for igjen å vinne kunder i en tøff konkurranse, sier Sandstø.

Han sier Telenor allerede jobber med tv over internett-tjenester i dag.

- Med T-We har vi landets beste tv-tilbud, og vi skal fortsette å utvikle dette og imøtekomme våre kunders ønske om tv-produkter som gjør at de kan se det man vil, når man vil og hvor man vil. Vi vet også at de aller fleste av våre kunder ønsker både tv- og bredbåndstjenester, og vi skal sørge for at de får dette av høy kvalitet også framover, sier han. 

Her ser du tallene til Canal Digital Kabel TV for 2015. Alle tall i MNOK. 

Canal Digital Kabel-TV 2015 2014 Endringer i prosent
Omsetning 2.907,99 2.724,24 + 6,7
Driftsresultat 251,4 408,9 - 38,5
Resultat før skatt 210,2 394,2 - 46,6