Tidligere TV 2-profil Oddvar Stenstrøm (70) mener kuttene TV 2 nå legger opp til ikke er så dramatiske som det en ser i andre mediehus. I går la TV 2 opp til sitt største kutt- og spareprogram noensinne da TV 2-ledelsen varslet innsparinger i størrelsesorden 350 millioner kroner av en kostnadsside på 3,5 milliarder kroner.

- Å spare inn 350 millioner, ti prosent av årlige kostnader, tror jeg går bra. Spørsmålet er om det er nok. Når vi ser på inntektssvikten i avisene, er ti prosent et beskjedent tall, sier Stenstrøm til Kampanje.

Les mer: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke

Sammenlignet med for eksempel Schibsted og Amedia, som har gjennomført tilsvarende omstillingsprogrammer, er kuttene i TV 2 ikke like dramatiske. I 2009 gjennomførte Schibsted en rekke sparetiltak som endte med besparelser på over 1,5 milliarder kroner og en årsverksreduksjon på over 1.300 personer. I 2014 gjorde Amedia innsparinger i 500 millionersklassen.

Kuttene i TV 2 er også større enn de innsparingene den forrige TV 2-sjefen Alf Hildrum la opp til i 2008 og 2009 som resulterte i TV 2-kutt på 335 millioner kroner. Stenstrøm som den gang jobbet i kanalen sier det blir tøffere denne gangen.

- Jeg la personlig ikke særlig merke til det under Alf Hildrum. Dette er jeg sikker på blir tøffere, sier han.

- Tenker på kolleger
Den tidligere programlederen ledet kjente debattprogrammer som «Holmgang», som trakk over 700.000 seere i beste sendetid på TV 2, har fortsatt mange kolleger i TV 2 som han nå tenker på og som kanskje må gå.

I går ble alle TV 2s nærmere 900 ansatte tilbudt sluttpakker og for dem som må gå vil dette oppleves som dramatisk, mener den tidligere tv-profilen. Han kunne derfor ha ønsket seg en langt tydeligere TV 2-sjef med klare signaler om hvor mange som må gå i stedet for at så mange som 150-200 ansatte nå må ligge på pinebenken.

- Ja, jeg tenker på gamle kolleger og venner som må gå i måneder i uvisshet om hvor mange av dem som vil måtte finne seg noe annet å gjøre. Jeg mener ledelsen kunne ha kommet med konkrete antydninger om hvor mange som må gå. For dette har de selvsagt tanker om selv om ting kan endre seg underveis, sier Stenstrøm.

- Tøvete løsning
TV 2-sjef Olav T. Sandnes ville i går ikke svare på hvor store nedbemanningene vil bli i antall ansatte og heller ikke om det kan komme nye kutt.

- Jeg ser at Sandnes ikke vil svare på behovet for ytterligere kutt når Kampanje spør. Det er jo det jeg også spør om. Er 350 millioner nok, sier Stenstrøm.

Les mer: Amper stemning og frykt for outsourcing blant TV 2-ansatte

Han tror det ikke vil gå mange år før TV 2 vil samle sin virksomhet i en by. I dag ligger TV 2 med hovedkontor i Bergen og et stort Oslo-kontor i tillegg.

- Personlig tror jeg at det ikke vil gå mange år før TV 2 blir tvunget til å samle all virksomhet i en by. Den politisk påtvungne splittelsen mellom Bergen og Oslo er ikke bærekraftig, for å bruke et populært uttrykk. Og det er en tøvete løsning rent bedriftsøkonomisk. Men i øyeblikket er det ingen som tør ta tak i dette. Håpet er at staten skal gjøre todelingen fortsatt mulig med kunstig åndedrett og imens satses det stort på nye lokaler både i Bergen og Oslo, sier Stenstrøm.