Som Kampanje skrev i går, kunngjør Kulturdepartementet i dag muligheten til å søke om status som kommersiell allmennkringkaster. Dette er den avtalen TV 2 har med staten i dag, men som går ut ved årsskiftet.

Kravene som er fjernet fra avtalen som nå lyses ut er blant annet krav om å bidra til å støtte norsk film- og tv-produksjon, og ukentlige og jevnlige barne- og ungdomsprogrammer. TV 2 må beholde nyhetsproduksjonen og basen i Bergen.

Les mer: Regjeringen fjerner TV 2-krav i ny avtale

- Det er som forventet at man beholder Bergen og nyheter, som har vært elementært for departementet å få på plass, og at man ville kunne gi lettelser på andre områder, sier medieforsker Gunn Enli ved Universitetet i Oslo til Kampanje.

- Man har fokusert på de på viktigste kjernesakene og har latt det andre skli forbi, fordi alternativet er ikke å ha en kommersiell allmennkringkaster eller la NRK stå uten konkurranse i daglige nyheter, legger hun til.

Små kostnadslettelser
Etter det Kampanje har grunn til å tro, blir fritaket for de fleste av dagens forpliktelser for småpenger å regne i et kostnadsbilde på 3,5 milliarder kroner. Historisk har TV 2 bidratt mye inn i det norske filmfondet med et årlig vederlag på rundt 25 millioner kroner, men etter det Kampanje kjenner til har denne posten blitt forhandlet ned til rundt 10 millioner kroner i den foregående avtaleperioden fra 2010 til 2015 og som ble forlenget med ett år.

Kostnadene knyttet til barne- og ungdomsprogrammer har også vært minimale, all den tid mange av disse barneprogrammene kommer som del av de store internasjonale rettighetspakkene.

Den nye, midlertidige avtalen inneholder imidlertid krav om fortsatt nyhetsproduksjon med base i Bergen. Dette koster TV 2 mellom 318 og 445 millioner kroner ifølge rapporten «Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens – Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige?» fra 2014.

Modellen med kontorer i Bergen og Oslo er også kostnadskrevende, og har etter det Kampanje kjenner til en prislapp på 70-80 millioner i året.

- Hvorfor er det interessant for en aktør som TV 2 å søke på en avtale som dette?

- Det kan tenkes at det har en symbolverdi fortsatt å ha status som allmennkringkaster, og at man har en rolle som skiller seg litt fra de andre kommersielle kanalene. En allmenn kanal med nyheter vil tiltrekke seg et annet type publikum. Man kan ikke bare se på nyheter utfra utgiftspostene, sier Enli.

I tillegg gjentar regjeringen setningen fra 2010 om at aktøren som får status som formidlingspliktig allmennkringkaster vil være sikret distribusjon i kabelnettet i Norge på markedsmessige vilkår. Dette punktet ble forhandlet frem av daværende TV 2-sjef Alf Hildrum og daværende kulturminister Trond Giske ved inngangen av forrige avtaleperiode, og sikret TV 2 flere hundre millioner kroner i nye inntekter fra tv-distributørene.

Les også: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke

Ordknapp i TV 2
TV 2 vil foreløpig ikke kommentere detaljene i avtaleteksten.

- Nå skal vi gå gjennom utlysingen og behandle den internt både i administrasjonen og TV 2-styret, så vil vi kommentere den i etterkant, sa organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sara Willand i TV 2 til Kampanje tidligere i dag.

- Regjeringen fjerner alle innholdskrav foruten nyheter, men ligger det noen andre oppsider her slik dere ser det?

- Vi ønsker å gå gjennom utlysingen internt og kommenterer ikke på de spesifikke detaljene.

Alle interesserte aktører, inkludert TV 2, er velkomne til å søke på avtalen. Frist for å søke på avtalen er satt til 4. august 2016.

- Skåret til beinet
Mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, er svært skuffet over avtalen:

- Dersom det er riktig at de eneste betingelsene i den nye avtalen er daglige nyhetssendinger, egen nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen, har ikke kulturministeren forstått hva allmennkringkasting er, sier Grande til Kampanje.

Medieforsker Gunn Enli mener allmennkringkastingsbegrepet er i konstant endring, men registrerer at det rommer betydelig mindre enn før.

- Vi sitter igjen med et mye blekere og mindre kulturelt ambisiøst allmennkringkastingsbilde. Profilen er skåret inn til beinet. De har beholdt de mest elementære punktene. Uten nyheter er det vanskelig å kalle TV 2 for en allmennkringkaster.