Modern Times Group, som i Norge eier TV3, Viasat 4 og P4, oppretter et nordisk styre for å sikre en overordnet ledelse og koordinering av de nordiske forretningsområdene.

Styret vil rapportere til MTGs konsernsjef, Jørgen Madsen Lindemann, og ledes av Anders Jensen, administrerende direktør i MTG Sverige. Kim Poder, administrerende direktør i MTG Danmark, blir nestleder og inn i styret går også MTG Norges administrerende direktør, Trygve Rønningen. Blant øvrige styremedlemmer finner vi blant andre Viaplay-sjef Jonas Karlén, Head of Programming & Content Development i MTG, Jakob Mejlhede, sportsdirektør i MTG, Peter Nørrelund, MTGs finansdirektør Maria Redin og teknisk direktør for Broadcast Operations i MTG, Bartek Gudowski.

- Vi har fokus på å utnytte alle de kommersielle mulighetene som finnes når vi ser de nordiske forretningsområdene til MTG under ett, samtidig som vi beholder den vellykkede organisasjonsstrukturen med lokal ledelse i hvert land. Vi har gode produkter, meget dyktige lokale ledere og vi arbeider stadig tettere sammen på tvers av landegrensene. Med dette grepet vil vi bli raskere, mer effektive og mer konkurransedyktig enn noen gang før, sier MTG-sjef Jørgen Madsen Lindemann i en pressemelding.