Professor Sigurd Høst ved Høgskulen i Volda er klar med sin årlige rapport om avisbransjen. Rapporten tar for seg opplagsutviklingen og endringer i avismønsteret, men de siste årene også den digitale betalingen i avishusene.

Årets rapport slår fast at selv om avishusene har stått midt i en digital transformasjon, der inntektene fra papiravisen har vært under hardt press, har avisdøden latt vente på seg.

Det samlede opplaget for 2015 var omtrent 2.041.000, noe som er 109.000 lavere enn i 2014. Nedgangen på 5,1 prosent er sterkere enn tidligere. Papiropplaget var på 1.893.000, som utgjør en tilbakegang på 9,2 prosent. 

- Selv om opplaget faller, har det foreløpig ikke vært noen omfattende avisdød. Avismønsteret har tvert imot vært svært stabilt de siste femten årene. Det normale er at det blir startet en eller to små lokalaviser i løpet av året, og lagt ned like mange, men disse endringene danner ikke noen langsiktig trend, skriver Høst i rapporten, som du kan lese i sin helhet her.

Det var 228 aviser ved årsskiftet, kun to mindre enn etterkrigsrekorden fra 2014 på 230 aviser. 11 aviser valgte imidlertid å reduserte frekvensen på utgivelsene i fjor.

Høst mener 2015 også markerte det store gjennombruddet for betaling på nett. 125 aviser hadde en betalingsordning på nett i fjor, opp fra kun 55 året før.

Denne utviklingen begynte så smått i 2011, men det store gjennombruddet kom i 2015. Ved utgangen av 2014 var det 55 aviser som hadde en eller annen betalingsordning på nettsidene, ett år senere var det 125.