Det er Finansavisen som i helgen skriver at NRK har valgt å henvende seg til én interessent når tomten som distriktskontoret i Kristiansand skal selges. Tomten på fire mål er en strandtomt i Kristiansand sentrum. En utbygger annen enn den som skal ha fått tilbud om å kjøpe, ønsker at tomten selges i en budkamp, og reagerer på prisen tomten skal selges til.

- Vi har gitt beskjed og sendt melding om at vi er interesserte i å gi tilbud på eiendommen, sier utbygger Jørgen Reme til Finansavisen.

NRK viser til at de er i sin fulle rett å avgjøre et eventuelt salg ved direktesalg.

- Vi som offentlig aktør er underlagt ESAs regelverk rundt avhending av eiendeler, og det kan skje enten som en åpen prosess eller direktesalg. Vi har fått råd og gjort våre vurderinger og kommet til at direktesalg er mest fornuftig, sier NRKs økonomidirektør Jon Espen Lohne til Finansavisen.

Ifølge Finansavisen skal tidligere NRK-sjef John G. Bernander ha eierinteresser i det ene av de tre selskapene som skal få kjøpe tomten.

Saken skal opp på neste styremøte i NRK.