Klokken 13.00 startet allmøtet i TV 2s hovedkvarter i Bergen. Tema for allmøtet er strategiplanen «TV 2 i 2020», som både styre, ledelse og tillitsvalgte har jobbet på spreng med i flere måneder. Sist helg var toppledelsen i TV 2 samlet og planen ble behandlet på et styremøte i mediehuset i går.

Kampanje får bekreftet fra sentrale kilder at TV 2 skal kutte 350 millioner kroner de neste årene. Det skal ikke ha blitt kommunisert hvor mange årsverk som må bort, men alle ansatte får tilbud om å søke sluttpakke.

- Tiden for gradvise endringer i bransjen er over og tiden for gradvise endringer i TV 2 vil også være ved veis ende. Nå handler det om å ruste oss best mulig for videre vekst, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding som ble sendt ut etter at møtet var slutt i dag.

Allerede i går skrev Kampanje at det ville bli kutt på flere hundre millioner kroner. Dette er den største kuttrunden i TV 2s historie.

- Vi har identifisert et behov for en lønnsomhetsforbedring i TV 2 på 350 millioner kroner frem mot 2020. TV 2 er akkurat nå i for høy grad satt opp for det tv-markedet vi har vært en del av, ikke det tv-markedet vi skal gå inn i. Vi blir nødt til å se på hvordan vi kan øke effektiviteten over hele virksomheten. Vi må kutte kostnader for å investere i godt innhold og kritisk journalistikk og fortsette den digitale ekspansjonen vi er i gang med. Hvordan en omorganisering vil se ut og selve omfanget av bemanningsreduksjoner er ikke identifisert enda, men vi velger allerede i dag å informere om at de som ønsker en sluttpakke vil få mulighet til å søke om dette, sier Sandnes.

På allmøtet varslet TV 2-sjefen også full krig mot tv-distributørene.

Les mer: Varsler ny krig mot tv-distributørene

TV 2 Sumo får førsteprioritet
Som Kampanje tidligere har skrevet er en storsatsing på nett-tv-tjenesten TV 2 Sumo en sentral del av planen som legges frem nå. På allmøtet i dag skal det ha blitt kommunisert et mål om at TV 2 skal tredoble antall abonnenter av strømmetjenesten innen 2020.

- TV 2s viktigste oppgave er å fortsette å skape innhold som våre seere vil ha. Samtidig må vi styre transformasjonen mot en fullverdig digital tv-virksomhet der TV 2 Sumo tar en langt større plass enn i dag. For å klare dette må vi være rustet til å møte behov og forventninger hos fremtidens seere, brukere og reklamekunder.

Bare på få år har TV 2 Sumo blitt et svært viktig orretningsområde i TV 2-konsernet. TV 2 henter i dag ut en omsetning på nærmere 500 millioner kroner på strømmetjenesten på en base som består av omkring 350.000 abonnenter, ifølge undersøkelser Kampanje tidligere har omtalt.

- Ambisiøst TV 2-prosjekt
Allmøtet finner sted i kantinen ved hovedkontoret i Bergen, med direkteoverføring til Oslo-kontoret. På allmøtet snakket TV 2-sjef Olav T. Sandnes etter det Kampanje kjenner til om følgende:

  • Endringene i mediemarkedet på ulike plattformer og reklamemarkedets utvikling.
  • Fremtidens marked for brukerinntekter og en kjempesatsing på TV 2 Sumo som nå defineres som fremtidens hovedprodukt for TV 2.
  • Anbefalinger om «solide og omfattende tiltak» som kan redusere kostnadene.

Les mer: Skjebnedag for TV 2-ansatte: - Det viktigste allmøtet noensinne

Et utvalg, ledet av strategidirektør Håkon Knoph, har jobbet med å se på alternative strategiske retninger for TV 2 og utvalget har hatt som mandat å utrede endringene i mediemarkedet på ulike plattformer, reklamemarkedets utvikling og fremtidens marked for brukerinntekter og ikke minst komme med anbefalinger om «solide og omfattende tiltak» som kan redusere kostnadene i TV 2 med opptil flere hundre millioner kroner.

Det vil også bety ytterligere nedbemanninger i TV 2. Så langt i år har kanalen allerede dratt ned bemanningen med et titalls personer i programavdelingen, teknisk stab i Bergen og i betal-tv-kanalen C More.

- Det er et ambisiøst prosjekt for TV 2s fremtid, som også vil medføre negative endringer, sier klubbleder Henrikke Helland til Bergens Tidende i dag.

TV 2 leverer fortsatt gode tall og har de siste to årene generert driftsoverskudd på 1,26 milliarder kroner, men TV 2-sjef Olav T. Sandnes har ved alle tenkelige anledninger snakket om betydelige utfordringer, mer krevende tider og at tiden med «superprofits» i TV 2 er over.

Samtidig har TV 2 brukt store summer på å kjøpe fotballrettigheter som for eksempel Premier Leauge til 1,8 milliarder kroner og overtatt rettighetene til den norske Tippeligaen og dermed også det tidligere tapssluket C More. Begge deler kommer til å belaste TV 2s 2016-regnskaper betydelig.

Les mer: Varsler full omstilling og «upopulære avgjørelser» i TV 2

Les mer: - Uvisst om det blir nedbemanning i TV 2

«Viktiste allmøtet noensinne»
Kanalen møter også utfordringer i form av økt konkurranse på det lineære tv-markedet fra Discovey, fra YouTube og Facebook i det digitale videomarkedet og Netflix i markedet for strømmetjenester. Det er for å møte denne nye konkurransesituasjonen at TV 2 igangsetter de største omstillingstiltakene i TV 2s 24-årige historie.

I 2015 hadde TV 2 driftskostnader på 3,4 milliarder kroner og må som alle de andre store mediekonsernene Schibsted, Dagbladet og Aller, Egmont Publishing, MTG Norge, NRK og Discovery, også tilpasse seg det mer digitaliserte mediemarkedet.

I går skrev Kampanje at det i TV 2 snakkes om kutt på flere hundre millioner kroner og enda større nedskjæringer enn i 2008 og 2009 da TV 2 skar ned kostnadene med til sammen 300 millioner kroner. Hvorvidt antallet årsverk og antall millioner blir spikret og offentliggjort nå i dag er uklart, men etter det Kampanje erfarer skal planene igangsettes til høsten. Kilder omtaler allmøtet tirsdag «som det mest alvorlige» og «det mest viktige» noensinne i TV 2.

- Jeg kan bekrefte at vi skal ha et allmøte i morgen hvor vi legger frem strategien til TV 2 frem mot 2020. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt strategien før den er presentert våre ansatte, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, til Kampanje mandag.

Se innslag på Kampanje TV: