For fem uker siden slapp ledelsen i Discovery Communications den overraskende beskjeden om at 35 av drøye 180 årsverk skulle bort. Bakgrunnen for nedbemanningen i mediekonsernet, som satte ny omsetningsrekord i fjor og trolig vil gjøre det samme i år, skal være at de må ruste seg for investeringer i nye områder.

Les mer: Discovery kutter 35 årsverk

Det er ingen hemmelighet at Discovery også har investert mye i sportsrettigheter. Før jul klinte mediekonsernet til og bladde opp 2,4 milliarder kroner for rettighetene til Tippeligaen i seks sesonger.

Les også: Strømme varsler omsetningsrekord for Discovery

- Vi driver et kontinuerlig arbeid med å rigge oss for fremtiden. Og som et ledd i dette arbeidet vil vi de neste ukene foreta omfattende endringer av hele organisasjonen, sier Harald Strømme, sjef i TVNorge og Discovery Networks i en pressemelding i april.

Kutter mest i program og kommunikasjon
Discovery-sjefen kunne ikke da si noe mer om hvilke avdelinger som ville rammes hardest, men nå er Discovery-ledelsen i sluttspurten av kartleggingen av kuttene.

Discovery-organisasjonen er enkelt bygd opp. Harald Strømme har en modell der han deler opp Discovery i tre avdelinger, der en avdeling tjener penger, en annen avdeling bruker penger og den tredje forteller om det. Det er salg, program og kommunikasjon, i tillegg til noen enkelte stabsfunksjoner som økonomi og juridisk. Slik Kampanje forstår det, kommer de største kuttene i avdelingene som ledes av Eivind Landsverk, som er programdirektør, og Espen Skoland, som er kommunikasjonsdirektør.

Salgsdirektør Bjørn Solvangs avdeling, salgsavdelingen, er den avdelingen som skjermes mest.

Hvordan den endelige fordelingen vil se ut, er ennå ikke klart, men etter det Kampanje har bragt på det rene, skal det nedbemannes rundt ti personer i kommunikasjonsavdelingen, som består av informasjon, promo og marked, mens det i programavdelingen vil bli kutttet spesielt hardt i playlist-funksjonen, der rundt ti personer jobber med å klargjøre og ferdigstille programmer.

Fra salg, hvor det i dag jobber et sted mellom 20 og 30 personer, er Kampanje kjent med at det skal nedbemannes med i hvert fall fire årsverk.

Discovery-ledelsen skal ha sittet i møter i hele går og det lyktes heller ikke Kampanje å få en kommentar fra Discovery-ledelsen onsdag.

Les også: Discovery-tillitsvalgt: - Fikk ikke noe forvarsel

TV 2 kommer etter
Kun få uker etter at Strømme kunngjorde kuttene i Discovery la hans konkurrent TV 2-sjef Olav T. Sandnes frem en kuttplan på 350 millioner kroner for sine ansatte. 

Les mer: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke

TV 2-sjefen har ikke sagt noe om hvor mange årsverk som forsvinner, men han ville heller ikke skåne noen avdelinger. De to konkurrerende mediekonsernene står overfor mange av de samme utfordringene i årene som kommer. Begge drar med seg en analog arv inn i en digital tv-fremtid, der konkurransen ikke bare er norsk, men også kommer fra USA i form av aktører som Netflix, som strømmer tv over internett og når ut til et bredt norsk publikum uten å investere mye i norsk innhold.

Hvordan Discovery fordeler kuttene kan derfor gi en god pekepinn på hva som venter de ansatte i TV 2.