Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Parat Media er kommet til enighet i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, og minstelønna er oppjustert.

Det ble enighet tirsdag ettermiddag.

– Forhandlingene har vært ført i en god tone, og vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning for denne delen av bransjen, sier forhandlingsleder Anders Aarskog i MBL.

Parats forhandlingsleder, Odd Jenvin, er også fornøyd.

– Vi har fått oppjustert minstelønnssatser med 3,3 prosent, i tillegg er vi enige om å nedsette et felles utvalg for å kartlegge praksis og gjennomgå ordningene for ulempekompensasjon knyttet til skift, turnusarbeid, hjemmevaktordninger, og arbeid utenfor alminnelig arbeidstid, sier Jenvin.

Parat Media er en bransje- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i mediebransjen som jobber med salg, marked, IT, administrasjon, utvikling, medieanalyse, distribusjon og produksjon, samt redaksjonelt arbeid i forlag.