Tidlig i mai kunne Kampanje avsløre at det ville komme en historisk nedbemanning i TV 2. Kuttplanene ble dagen etter Kampanjes sak tema på et stort allmøte i TV 2. Da presenterte TV 2 strategiplanen «TV 2 i 2020», som både styre, ledelse og tillitsvalgte har jobbet på spreng med i flere måneder. TV 2-sjef Olav Sandnes kunne fortelle at tv-konsernet skulle kutte kostnadene med 350 millioner kroner og det slått fast at alle ansatte i TV 2 ville få tilbud om sluttpakker.

Les mer: Skjebnedag for TV 2-ansatte: - Det viktigste allmøtet noensinne

Les mer: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke

I dag er de ansatte i TV 2 blitt informert av ledelsen om innholdet i pakkene.

Etter det Kampanje erfarer blir sluttpakkene slik:

  • For ansatte med 0-4 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og én måneds etterlønn. Totalt fire måneder.
  • For ansatte med 5-9 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og to måneders etterlønn. Totalt fem måneder.
  • For ansatte med 10-14 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og to måneders etterlønn. Totalt åtte måneder.
  • For ansatte med 15 år og mer ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og fire måneders etterlønn. Totalt 10 måneder.
  • Det gis én ekstra månedslønn for de over 50 år, og det gis én ekstra månedslønn til de som takker ja til tidlig avtale innen en oppgitt frist.
  • Det betyr at TV 2 gir sluttpakker på minimum fire måneder og maksimum 12 måneder.

Tilbudet fra TV 2-ledelsen skal etter det Kampanje erfarer stå til utgangen av august. Det tilbys kun sluttpakker under denne runden med nedbemanning i TV 2, ikke såkalte gavepensjonsordninger. TV 2 tilbyr også karriereveiledning som er verdsatt til maksimalt 40.000 kroner og det gis studiestøtte på 40.000 kroner.

Tillitsvalgt: - Dårligere enn VGs sluttpakker
Sluttpakketilbudet skaper ingen begeistring blant de ansatte i TV 2 i dag. Leder for redaksjonsklubben i TV 2, Henrikke Helland, legger ikke skjul på misnøyen og skuffelsen.

- Redaksjonsklubben er ikke fornøyd med sluttpakkene som er fremlagt. Vi synes størrelsen ikke motiverer for å forlate TV 2 frivillig. Innretningen totalt sett er dårligere enn VGs, for eksempel. Vi har hatt drøftinger rundt pakkene, og argumentert for hvor vanskelig markedet er i dag, spesielt på Vestlandet. Vi mener at sluttpakkene bør speile hva man har gitt gjennom alle de årene man har jobbet i TV 2, og opplever ikke at de pakkene som ligger ute i dag et reelt tilbud, sier Helland.

- Er du overrasket over tilbudet?

- Ja, det overrasker meg at de ikke har strukket seg lengre.

- Har de tillitsvalgte blitt hørt i drøftingene?

- Alle klubbene har argumentert godt og tungt for hvorfor det som ble lagt på bordet i første omgang burde bli bedre, men vi ser ikke at det har blitt tatt hensyn til i noe stor grad, sier Helland.

Helland sier videre at dilemmaet er at ingen vet hvor stor nedbemanninger som må til for å møte kuttene.

- Vi har blitt forespeilet kutt på 350 millioner over fire år, men vi vet ikke før i september hvilke tiltak som skal iverksettes, eller omfanget av nødvendig nedbemanning. Det pakketilbudet som nå er lagt frem gjelder kun i 2016, men vi ønsker frivillige løsninger, og at en eventuell nedbemanning utover det frivillige følger ansiennitetsprinsippet.

Les også: Amper stemning og frykt for outsourcing blant TV 2-ansatte

TV 2-ledelsen utelukker ikke oppsigelser
TV 2-ledelsen bekrefter overfor Kampanje i ettermiddag at det er uaktuelt å forbedre sluttpakketilbudet.

- Vi vil ikke endre på det tilbudet som har gått ut i dag og som nå er gjeldende ut august, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til Kampanje.  

- Vil det komme oppsigelser dersom ikke mange nok ansatte søker på de frivillige ordningene?

- Det er for tidlig å svare på dette nå da omfanget av nedbemanningene ikke er klart før september. Men vi kan ikke utelukke at det vil komme til oppsigelser hvis vi ikke kommer i mål med frivillige løsninger, svarer Willand.

TV 2-ledelsen forbeholder seg også retten til å avvise søknader om sluttpakker.

- Stort behov for lønnsomhetsforbedring
Strategiplanen «TV 2 i 2020» innebærer i tillegg til kutt og nedbemanning blant annet en storstilt satsing på nett-tv-tjenesten Sumo.

TV 2 leverer fortsatt gode tall og har de siste to årene generert driftsoverskudd på 1,26 milliarder kroner, men TV 2-sjef Olav T. Sandnes har ved alle tenkelige anledninger snakket om betydelige utfordringer, mer krevende tider og at tiden med «superprofits» i TV 2 er over.

Samtidig har TV 2 brukt store summer på å kjøpe fotballrettigheter, som for eksempel Premier Leauge til 1,8 milliarder kroner, og har også overtatt rettighetene til den norske Tippeligaen  og dermed også det tidligere tapssluket C More. Begge deler kommer til å belaste TV 2s 2016-regnskaper betydelig.

- Vi har identifisert et behov for en lønnsomhetsforbedring i TV 2 på 350 millioner kroner frem mot 2020. TV 2 er akkurat nå i for høy grad satt opp for det tv-markedet vi har vært en del av, ikke det tv-markedet vi skal gå inn i. Vi blir nødt til å se på hvordan vi kan øke effektiviteten over hele virksomheten. Vi må kutte kostnader for å investere i godt innhold og kritisk journalistikk og fortsette den digitale ekspansjonen vi er i gang med, sa TV 2-sjef Olav T. Sandnes om kuttene.