Norsk Transportarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening. Det skjer etter to dagers forhandlinger, og nå vil riksmekler vil bli varslet om bruddet og oppgjøret vil nå gå til mekling.

- Vi måtte bare konstatere at partene stod svært langt fra hverandre og at det ikke var mulig å komme til enighet i forhandlinger, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i NTF. Han var forhandlingsleder for NTF under forhandlingene.

Bruddet skyldtes at det var for stor avstand mellom krav og tilbud blant annet i forhold til økonomi.

- Det var dessverre ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene.  MBL har hele tiden fastholdt at oppgjøret må ta hensyn til den krevende situasjonen bransjen er inne i. NTFs krav innebar lønnstillegg som gikk langt utover frontfagets ramme, sier forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen i Mediebedriftenes Landsforening.

Endelig meklingsdato vil ikke være klar før neste uke.

Norsk Transportarbeiderforbund skriver på sin nettside at ifølge lønnsstatistikken utarbeidet av MBL var den gjennomsnittlige lønnen for avisbud i Norge på 91,6 prosent av industriarbeiderlønn. Norsk Transportarbeiderforbund krav var at dette nivået skulle opprettholdes i årets oppgjør, noe MBLs tilbud ikke ville føre til.