Som Kampanje skrev i går, kunngjør Kulturdepartementet i dag muligheten til å søke om status som kommersiell allmennkringkaster. Dette er den avtalen TV 2 har med staten i dag, men som går ut ved årsskiftet.

Den nye, midlertidige avtalen inneholder krav om fortsatt nyhetsproduksjon med base i Bergen. Øvrige innholdskrav i dagens avtale blir fjernet. Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019. Det ligger ingen statsstøtte i avtalen.

Mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, er svært skuffet over avtalen:

- Dersom det er riktig at de eneste betingelsene i den nye avtalen er daglige nyhetssendinger, egen nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen, har ikke kulturministeren forstått hva allmennkringkasting er, sier mediepolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, til Kampanje.

Les også: Regjeringen fjerner TV 2-krav i ny avtale

- Stortinget ble tidligere i vår enige om en avtale om allmennkringkasting. Der ble regjeringen bedt om raskt å lyse ut en midlertidig avtale for kommersiell allmennkringkasting i Bergen. I avtaleteksten ble det understreket at det skulle stilles krav om daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen, sier Grande.

Han fortsetter:

- Vi er glade for at avtalen ivaretar hovedkontor i Bergen og daglige nyhetssendinger, men regjeringen svekker vesentlige deler av det som har gjort TV 2 til en allmennkringkaster, sier Ap-politikeren.

Han mener den midlertidige avtalen fjerner grunnlaget for en kommersiell allmennkringkaster i Bergen.

-  Allmennkringkasterne er våre viktigste felles møteplasser. De sørger for et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i. De nasjonale allmennkringkasterne har også ansvar for å hegne om norsk språk og kultur, og for å være en arena for samfunnsdebatt. Når kulturministeren fjerner kravene til den kommersielle allmennkringkasteren, er det ikke lenger en allmennkringskaster vi får i Bergen, sier Aps mediepolitiske talsperson til Kampanje.

- Dette skaper dessuten usikkerhet om hvorvidt det vil være mulig å få på plass en fremtidig løsning med kompensasjon for kommersielle allmennkringkastingsforpliktelser slik Stortinget har bedt om. Det kan være at ESA vil protestere ettersom regjeringen med dette fjerner mye av grunnlaget for at kringkasteren kan kalles en Public Broadcaster, sier han.

I avtalen som lyses ut, fjernes krav om å bidra til å støtte norsk film- og tv-produksjon. Det vil heller ikke bli stilt krav til barne- og ungdomssendinger og krav om både nynorsk og bokmål i sendingene.

- Kultur- og språkpolitisk er dette en svart dag. Regjeringen svekker de få verktøyene vi har for å få et mangfoldig tilbud til barn og unge, svekker satsingen på språk, og svekker satsingen på tv-drama. Vi har sett store suksesser som Frikjent og Okkupert, og vi trenger en økt satsing på tv-serier – ikke en svekkelse av bransjen, slik regjeringen her går for. Arbeiderpartiet vil motsatt vei og har i dag fremmet forslag om økt satsing på norske tv-serier.