Gratisaviser har vært en dyr forretning for norske medieeiere. Mange aviser har tapt store summer. Nå er det klart at en av de eldste gratisavisene går inn.

For fredag ettermiddag bekreftes det at Byavisa i Trondheim blir nedlagt. Siste nummer av gratisavisen vil bli utgitt onsdag 25. mai. Beslutningen om å nedlegge avisen er tatt etter styrebehandlinger i eierselskapet Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og i utgiverselskapet Norsk Avisdrift. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Flere år med underskudd
- Det er vemodig å måtte konstatere at markedet ikke lenger er bærekraftig for en gratisavis som Byavisa. Vi har gjort flere grep de siste årene for å tilpasse oss utviklingen i annonsemarkedet. Men vi har ikke lyktes, og må derfor ta konsekvensene av dette, sier styreleder i Norsk Avisdrift, Henning Johansen, i meldingen.

Norsk Avisdrift AS, som utgir Byavisa, er eid av Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Dette selskapet er igjen eid av Amedia og Polaris Media.

Byavisa ble etablert av ansatte  i 1996 og har vært en gratisavis for Trondheim og Melhus kommuner. Avviklingen av virksomheten kommer som følge av langvarig driftsunderskudd og betydelig fall i annonseomsetningen i perioden 2013 til 2016.

- Det er gjennomført betydelig tiltak over flere år for å rette opp driftsresultatet, men med økte markedsutfordringer og økt svikt i annonseomsetningen har eiere og styre konkludert med at grunnlaget for fortsatt drift ikke lenger er til stede, opplyser Norsk Avisdrift i ettermiddag.

De ansatte varslet i dag
Byavisa ble fram til 2014 utgitt som ukeavis, men har de siste to årene kommet hver 14. dag. Byavisa har i dag sju ansatte. De ansatte ble i dag informert om beslutningen om å avvikle virksomheten.

Byavisa er blitt utgitt i et opplag på vel 70.000 aviser, og har alle sine inntekter fra annonsemarkedet. Selskapet har gått med underskudd i flere år, og er nå blitt rammet kraftig av redusert papirannonseomsetning. Hittil i år har fallet vært på over 20 prosent, mens den er mer enn halvert siden 2012.

- Byavisa har lenge gått med underskudd. Som eiere har vi derfor over tid tilført avisen kapital for å sikre utgivelsen.  Basert på den utviklingen vi nå er vitne til, har vi vurdert situasjonen på nytt og kommet til at  grunnlaget  for å tilføre selskapet ytterligere kapital for å dekke nye underskudd ikke lenger er tilstede. Den negative trenden forsterker seg og vi tror ikke det er en realistisk mulighet til å bringe driften i balanse, sier styreleder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Arild Engebretsen.

Kjøpte Byavisa sammen fra dansk aviskonsern
I 2008 ble det klart at A-pressen Lokale Medier og Adresseavisen inngikk en «joint venture» for kjøp av selskapet Norsk Avisdrift fra det danske mediekonsernet Søndagsavisen. De to partnerne betalte 35 millioner kroner for 100 prosent av aksjene i Norsk Avisdrift, som utgir Byavisa. Kjøpet skjedde bare få måneder etter at Søndagsavisens ledelse katagorisk avviste overfor Kampanje at det var aktuelt å selge gratisavisen til Adresseavisen. Siden kjøpet har Norsk Avisdrift tapt rundt ti millioner kroner til sammen på driften av Byavisa.

Med salget av Norsk Avisdrift og Byavisa i 2008 var danske Søndagsavisen ute av det norske mediemarkedet. Søndagsavisen måtte legge ned Osloposten i 2002 etter store tap i gratisaviskrigen mot Schibsted-eide Avis1. Også A-pressen var inne på eiersiden i Osloposten, og ble påført betydelige tap. Daværende A-pressen-sjef Alf Hildrum ga danskene skylden for de elendige resultatene den gangen.

I 2008 gjorde A-pressen comeback i både Norsk Avisdrift og ikke minst i Trondheim, hvor konsernet kapitulerte da dagsavisen Avisa Trondheim (tidligere Arbeider-Avisa) ble slått konkurs i 1996. Byavisa, som A-pressen og Adresseavisen nå overtar, ble startet av tidligere ansatte i Avisa Trondheim, få måneder etter nedleggelsen.

Les også: Adresseavisen og A-pressen i avis-allianse