Tirsdag møttes Pressens faglige utvalg (PFU) for å diskutere en klage mot Aftenposten for reklamebilaget «Pasientsikkerhet», produsert av Mediaplanet. I «Pasientsikkerhet» intervjues daglig leder og advokat Thomas Roander i Advokatfirmaet Winther Christensen AS. Roander har ifølge bilaget har spesialisert seg innenfor pasientskadeområdet.

Klager er HelseKlage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som mener Aftenposten har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, både gjennom publiseringen av reklameartikkelen i reklamebilaget og for selve annonsen for reklamebilaget i Aftenposten.

HelseKlage mener reklameartikkelen, både i form og uttrykk, ser ut som et journalistisk produkt: «Titler, ingress, sitater og generell tekstføring er identisk med en avisartikkel. At Mediaplanet bruker en type font og layout som, selv om den ikke er identisk, er forvekslende lik Aftenposten sin redaksjonelle, underbygger dette. Fonttyper som etter de ble innført i avisen må antas å være ment til å forsterke Aftenposten sin egenart og uttrykk i mediemangfoldet», heter det i klagen.

PFU-sekretariatet innstilte ikke på å felle Aftenposten, men det ble raskt klart at flere av PFU-medlemmene ikke ville la avisen slippe så lett unna. Særlig Eva Sannum i Geelmuyden Kiese og TV 2-journalist Øyvind Brigg mente bilaget var kritikkverdig.

- Dette er en vanskelig sak. Redaktører må i større grad ta kontroll over innhold som dette, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, og understreket at redaktøransvaret også omfatter annonser.

- Jeg tror ikke dette finleses på sjefens kontor før det snikes inn i avisa til leserne. Jeg synes i utgangspunktet dette er godt nok merket, men når trente øyne som Eva og Øyvind sier at her er det tvil, så kan man spørre seg om det er tilstrekkelig.

Utvalget hadde ikke bilaget foran seg da de startet behandlingen, men da bilaget fra Mediaplanet ankom med budbil mot slutten av behandlingen, ble PFU-lederen enda mer i tvil om merkingen var tilstrekkelig.

- Den eneste merkingen er en bitteliten stripe på tropp. Det er kanskje i minste laget, sa Johnsen og holdt bilaget opp for resten av utvalget.

- Mitt opprinnelige syn er at den er til forveksling lik det redaksjonelle produktet til Aftenposten, og det bidrar til å skape usikkerhet hos leseren, sa Sannum.

- Jeg blir enda mer enig med meg selv når jeg ser bilaget. Det er egnet til å forlede. Det skal ikke gi inntrykk av å være reklame. Det er det som er tanken bak, slo Brigg fast.

Alf Bjarne Johnsen, Eva Sannum, Øyvind Brigg og Erik Schjenken valgte å gi Aftenposten kritikk for reklamebilaget, som også innebærer en fellelse i PFUs vokabular.

- Det er en god del formildende omstendigheter her. Dette er merket, så det er ikke et soleklart brudd, sa Sannum.

Redaktørene Alexandra Beverfjord og Tone Angell Jensen valgte å ta dissens. Utvalget bestod i dag av seks medlemmer, ikke syv som normalt, som følge av et sykdomsfravær.

Aftenposten har avvist klagen i sitt tilsvar.

«Det viktigste i vår vurdering er likevel at dette er reklameartikler samlet i et eget annonseinnstikk, som i seg selv skaper tydelig avstand til det redaksjonelle innholdet i Aftenposten. I tillegg er det tydelig merket, øverst på hver eneste side, i tråd med vår praksis, med teksten "Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet". Vi mener at den jevne leser ikke hadde noe problem denne lørdagen med å skjønne hva som var redaksjonelle deler og hva som var et annonseinnstikk. Vi har da heller ikke fått reaksjoner eller klager fra våre lesere som peker i den retning.»