Torsdag var Stortingets kulturkomité i møter med TV 2 i Bergen. Kulturpolitikerne ble blant annet orientert om TV 2s sykkelsatsing i forbindelse med neste års sykkel-VM i Bergen, og TV 2s utenriksdekning. Men først og fremst var det TV 2s kommersielle allmennkringkasteroppdrag som stod på dagsorden.

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Arild Grande, forteller at TV 2-ledelsen varslet kulturpolitikerne om stor bekymring over prosessen rundt den midlertidige avtalen på torsdagens møte i Bergen. Han deler TV 2-sjefenes bekymring.

- Avvikler kommersiell allmennkringkasting
- Det var meget nyttig og interessant å drøfte saken med TV 2. Vi er svært bekymret for fremtiden for kommersiell allmennkringkasting. Med utlysningen fra kulturdepartementet har regjeringen i realiteten avviklet kommersiell allmennkringkasting, og det vil bli uhyre krevende å få dette tilbake dersom saken blir gjennomført slik kulturministeren ønsker, sier Grande til Kampanje.

Han er enig med TV 2 i at den midlertidige avtalen er mangelfull.

- Kulturministeren burde utarbeidet en ny utlysning som faktisk innebærer allmennkringkasting og ikke bare nyhetsproduksjon. Forsvinner det nå, er jeg redd det forsvinner for godt.

- Ikke skreddersydd for TV 2
TV 2-sjefene ga politikerne klar beskjed om at de ikke er tilfredse med regjeringens utlysning av en midlertidig avtale om kommersiell drift med staten.

- Vårt budskap til politikerne i Stortingets kulturkomité er at den midlertidige avtalen som regjeringen har lyst ut ikke er skreddersydd for TV 2. Vi i TV 2 ønsker oss et fullstendig og komplett allmennkringkasteroppdrag. Vårt synspunkt er at den midlertidige avtalen er mye snevrere enn den forrige avtalen. Det meste av forpliktelser og rettigheter har falt bort, så den som tror dette er skreddersøm for TV 2 har ikke skjønt vårt budskap. Vårt poeng er et kommersiell allmennkringkasting er mer enn bare nyheter, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til Kampanje.

Han forteller at kulturpolitikerne understreket at de ønsker fortsatt kommersiell allmennkringkasting i Norge.

- Vi vet at det er veldig bred enighet på Stortinget og i kulturkomiteen om at man ønsker fortsatt kommersiell allmennkringkasting. Det fikk vi også forsikringer om under dagens møte.

Les også: Eriksen: - Kan ikke kalles et allmennkringkaster-oppdrag

Les også: Kampanje-redaktør: - Exit Bergen for TV 2?

- Midlertidig avtale kan bli kortet ned
Fortsatt er TV 2 angivelig i tenkeboksen når det gjelder den midlertidige avtalen med staten. Dagens avtale løper ut ved nyttår.

- TV 2 skal nå vurdere om vi skal søke på den midlertidige avtalen som regjeringen har lyst ut og som har søknadsfrist i august. Samtidig skal regjeringen jobbe med ordninger for kompensasjon i en permanent avtale. Vi har sagt at tre år er lang tid for en midlertidig avtale. Som redaktør var jeg tydelig på at utviklingen nå aksellerer og at amerikanske nullskatteytere forsyner av stadig mer av annonsekaka. I dette perspektivet oppleves tre år som femten, sier Årsæther.

- Kom kulturkomiteen med signaler om at den permanente avtalen kan komme tidligere?

- Vi fikk signaler om at perioden for den midlertidige avtalen kan bli kortet ned med minst ett år. Vi fikk høre at regjeringen har tatt litt ekstra i under utlysningen av den midlertidige avtalen for å unngå at man må erstatte en midlertidig avtale med en ny forlengelse, slik vi har opplevd de siste avtalene.

- Har dere derfor håp om at den permanente avtalen kommer tidligere enn antatt?

- Vi har håp om at politikerne erkjenner at vi ikke har god tid. Vi velger derfor å være både sunne skeptikere og forsiktige optimister.

Les også: Småpenger å spare for TV 2 med ny avtale

Les også: Amper stemning og frykt for outsourcing blant TV 2-ansatte

- Konkurrentene utnytter alle smutthull
De siste månedene har TV 2s kommersielle konkurrenter i tur og orden uttrykt sterk skepsis til at TV 2 igjen skal få en gunstig avtale med staten. Det er særlig den statlige finansieringen av nyheter som provoserer. Discovery-sjef Harald Strømme sørget for Tv-toppmøtets første punchline under Nordiske Mediedager da han kort tid etter at debattantene hadde funnet sin på plass på scenen gikk bort til TV 2-sjef Olav T. Sandnes med replikken «Det er noe som mangler» og plasserte et sugerør i plastkoppen til TV 2-sjefen. Dermed var tonen satt for en ny debatt om TV 2s ønske om statsstøtte til nyhetsproduksjon i Bergen.

- Vi merker oss at det er en del motstand mot en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting blant konkurrenter som selv mottar en eller annen form for støtte, sier Årsæther.

- Hva vil du si til de som tar det som en selvfølge at TV 2 søker på den midlertidige avtalen?

- At de ikke må ta TV 2 for gitt. Vi må vurdere avtalen og markedet. Vi opererer i et 100 prosent kommersielt marked. Vi har konkurrenter som sender fra London og som slik unngår reklamereglene. Vi har konkurrenter som har momsfritak. Vi har konkurrenter som utnytter alle smutthull på alle bauger og kanter.  Mens TV 2 forholder seg lojale i et sånt marked, så forsvinner millionene til konkurrentene. Det vi etterlyser er like konkurransebetingelser.

Les også: Strømme til angrep på TV 2s «sugerør»

Les også: Tidligere TV 2-topp blåser av spillet rundt ny tv-avtale