I et brev sendt til Stortinget i går svarer kulturminister Linda Hofstad Helleland (Høyre) på spørsmålene fra kulturpolitisk talsmann i Frp, Ib Thomsen, om slukkingen av DAB-nettet.

Bakgrunnen for spørsmålene hans er at det i stortingsvedtakets innstilling fra 2011 står skrevet at en overgang til DAB i størst mulig grad skal koordineres i samarbeid med naboland som Sverige og Danmark. Nå mener Thomsen at beslutningen om å legge satsingen på DAB på is i Sverige bør få konsekvenser for den norske satsingen. 

Thomsen spør om kulturministeren vil bidra til en utsettelse av stengingen av FM-nettet, og spør videre om statsråden vil ta ansvaret for eventuelle konsekvenser en stenging av FM-nettet vil få.

Slukkingen av FM-netter skal etter planen starte 11. januar 2017.

Les også: - DAB er dust


I sitt svar avviser Helleland at en utsettelse er aktuelt. Hun legger vekt på at flere europeiske land ligger lige bak Norge i digitaliseringen av radionettet.

- Jeg viser til at Danmark er et av de europeiske landene som har kommet lengst i digitaliseringen. Danmark har besluttet at tidspunkt for slukkng av FM-nettet vil ebsluttes når halvparten av radiolyttingen skjer digitalt. Danmark har allerede et landsdekkende DAB-dekning, og står foran en ytterligere utvidelse av DAB-tilbudet, i form av etablering av et nytt regionalt DAB-nett.

Hun mener også det ikke stemmer, slik mange hevder, at Sverige har skrinlagt digitaliseringen.

- Det som er riktig er at Sverige vil avvente utviklingen blant annet i Norge før det fattes et endelig vedtak om digitalisering. Sveriges digitaliseringsplan baserer seg derfor på at Norge skal digitalisere først, skriver Helleland.

- Det er derfor ikke grunnlag for stortingsrepresentantens påstand om at Norge er alene om å satse på DAB. Hovedårsaken til at Norge er først ute, skyldes at norsk topografi med dype fjorder, høye fjell og spredt bosettingsmønster gjør det spesielt dyrt å drifte det norske FM-nettet.

Les hele kulturministerens DAB-svar her.