Denne uken arrangeres den store mediekonferansen Nordiske Mediedager i Bergen, og tradisjonen tro er alles øyne rettet mot det store tv-toppmøtet, der blant andre de to tv-sjefene Thor Gjermund Eriksen og Olav T. Sandnes deltar i debatten som ledere av hver sin allmennkringkasterkanal i NRK og TV 2.

Les også: Strømme til angrep på TV 2s «sugerør»

Men de to kringkastingssjefene er ikke helt linje med kulturministeren om hva som bør ligge i allmennkringkastingsoppdraget slik det etter hvert er blitt definert av regjeringen. I forrige uke lyste kulturminister Linda Hofstad Helleland ut en ny avtale for kommersiell allmennkringkasting, en avtale TV 2 har sittet med i nesten 25 år.

- Det er tvilsomt om den nye avtalen kan kalles et allmennkringkasteroppdrag fordi det bare er to krav: Nyheter og Bergen, og Bergen ligger utvilsomt utenfor begrepet allmennkringkasting, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

Eriksen mener både den sittende regjeringen og Stortinget i sine behandlinger av den siste stortingsmeldingen om NRK har definert begrepet mye bredere. NRK-sjefen sliter med å kjenne igjen denne definisjonen i den nyeste tv-utlysningen til Helleland om kommersiell allmennkringkasting.

Les også: Regjeringen fjerner TV 2-krav i ny avtale

- Oppdraget som gis i den avtalen kan ikke kalles et allmennkringkasteroppdrag. Det kan det ikke være tvil om. Det strider mot det allmennkringkasterbegrepet som er definert av regjeringen og stortinget, sier Eriksen.

- Pakkes inn i allmennkringkasterpapir
I går under sin åpningstale gjorde kulturministeren også et poeng av at den nye avtalen har «færre krav» i seg enn hva man tidligere har vært vant. I all tid har TV 2 hatt krav på seg om å levere norsk drama, og norsk innhold i form av daglige barneprogrammer og jevnlige ungdomsprogrammer. Også krav om målføre har ligget i de tidligere tv-avtalene mellom Staten og TV 2.

- Allmennkringkasting handler om en bredere sjangerbredde og forpliktelser overfor flere grupper og sjangere, sier Eriksen.

NRK-sjefen mener det alltid har vært en forskjell på kravene til NRK og TV 2 og at den statlige allmennkringkasteren alltid har vært mye «bredere både geografisk og sjangermessig».

- Men det gamle public service-begrepet som jo kommer fra England handler om å informere, underholde og utdanne, og det betyr at det er mer enn et nyhetsoppdrag, sier han.

- Er det urettferdig i forhold til det du må levere av innhold?

- Nei, det er åpenbart at det skal være en forskjell på oppdraget til NRK som skal være bredere sjangermessig. Men dette er et nyhetsoppdrag. Det er for smalt til å være et allmennkringkasteroppdrag, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

 - Vi skal være et alternativ til NRK
TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener allmenkringkasterbegrepet brukes ulikt.

- Det er nå lyst ut en allmenkringkasteravtale, men det er kun nyheter og Bergen som ligger i avtalen. Fram til nå har bestillingen vært å være et fullverdig alternativ til NRK og det har vært fundamentet og den plattformen som har ligget der siden 1992 for TV 2, sier Olav T. Sandnes.

- Hva er den viktigste verdien ved å være allmennkringkaster?

- Det er en del av kulturen til TV 2. Og det er det oppdraget vi har vært tuftet på. Det er for oss den viktigste verdien, sier han.

TV 2 har så lang valgt ikke å kommentere den nye avtaleutlysningen til regjeringen utover at de skal bruke tid på å lese utlysningsteksten. Men til Kampanje går nå TV 2-sjefen litt lenger.

- Det vi kan si om avtalen akkurat nå er at den bærer veldig preg av å være midlertidig. Vi tror på ministeren når hun sier at hun vil komme tilbake med et forslag om en permanent ordning til høsten. For oss er det viktig å få nødvendig avklaringer så tidlig som mulig, sier Sandnes.

- Har et mye snevrere omfang
Dersom TV 2 velger å søke på den midlertidige avtalen kulturministeren har lyst ut i dag, er det ingen tvil om at kanalen som skal kutte 350 millioner kroner frem mot 2020 får det lettere enn hva kanalen historisk har hatt av forpliktelser.

- Vi har registrert at den nye avtalen har et mye snevrere omfang en tidligere. TV 2 har tidligere skulle være et alternativ til NRK. Og leser man teksten nøye nå, kan det være en langt smalere nyhetstjeneste som pakkes inn i allmenkringkasterpapir, sier Sandnes.

- TV 2 har et ønske om å fortsette som allmenkringkaster, men vi har også tidligere i perioder vært uten en avtale med staten.

- Når en permanent ordning er etablert, er det viktig for oss at det er en balanse mellom merkostnadene knyttet til forpliktelsene, og en eller annen form for motytelse slik det har vært siden 1992. Det mener vi må til for at vi kan fortsette, sier han.

- Får du konkurranse om den nye avtalen tror du?

- Er det noe TV 2 er vant så er det konkurranse. Vi har konkurrert med NRK i all tid og vi konkurrerer i dag med Discovery, Google, Facebook og Netflix så vi imøteser egentlig all konkurranse. Det er vi godt vant med, sier Sandnes.