Før jul vedtok Schibsted å slå sammen markeds- og salgsavdelingene i sine fire abonnementsaviser. Det gjaldt Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, som til sammen omsetter for rundt 1,4 millliarder kroner i annonsemarkedet.

Nå kommer kuttene. Etter det Kampanje erfarer vil de ansatte i markeds- og salgsavdelingene i de fire mediehusene i dag få beskjed om nedskjæringer og nedbemanning. Samtidig kommer det tilbud om individuelle samtaler og sluttpakker. Etter det Kampanje forstår skal det være snakk om omfattende nedbemanning. Det kan dermed dreie seg om mellom 40 og 50 stillinger.

Bekrefter allmøter klokken 09.00
- Jeg kan bekrefte at det skal være allmøter klokken 09.00, men jeg kan ikke kommentere noe mer enn det nå, sier  Schibsted Norge-sjef Didrik Munch til Kampanje.

Han bekreftet overfor Kampanje i desember at sammenslåingen av marked og salg i abonnementsavisene ville ende med kostnadskutt.

- Ja, det tror jeg det er muligheter for. Hvor mye og når det skal skje er noe vi skal jobbe med fremover. Vi vil nok bruke første kvartal 2016 til å finne ut hvor mange som blir med videre, sa Munch til Kampanje i desember.

Men han understreker samtidig at kostnadsreduksjoner ikke var hovedmålet for sammenslåingen.

- Det har ikke vært hovedhensikten med dette arbeidet, dette er ikke et kostprosjekt. Først og fremst er målet å styrke oss i leser- og annonsemarkedet. Men vi ønsker hele tiden å jobbe mest mulig rasjonelt og bruke minst mulig ressurser på det som ikke direkte berører vår innholdsproduksjon, sa Munch den gangen.

Les også: Klart for storfusjon - slår sammen aviser

Les også: Schibsted Norge-sjef varsler kostnadskutt

Større omorganisering
Schibsted Norge samlet etter noen måneders utredning sine abonnementsmediehus - Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad - i én resultatenhet før jul. All kommersiell virksomhet knyttet til disse mediehusene ble samlet i én enhet under morselskapet Schibsted Norge. Redaksjonene ble besluttet opprettholdt i egne selskaper, under hver sin sjefredaktør, som også tok rollen som administrerende direktør i sitt selskap.

Det var Siv Juvik Tveitnes, tidligere administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, som ledet gruppen som utredet sammenslåing i fjor høst. Tor Jacobsen, daværende direktør for lesermarkedet i Aftenposten, satt også i gruppen.

Tveitnes gikk før jul inn i en nyopprettet COO-stilling (daglig leder, på godt norsk, red. anm.) med ansvar for de sammenslåtte fellesfunksjonene økonomi, HR, trykk og distribusjon. Hun fikk blant annet ansvar for effektivisering og «optimal bruk av ressursene». Tveitnes fortalte til Kampanje  i fjor høst at det er tøffere konkurranse og kraftig press på mediehusenes forretningsmodell som er årsakene til utredningen.

Det har vært en rekke store endringer på ledernivå i de ulike regionavisene den siste tiden. I februar skrev Kampanje at annonsedirektøren i Aftenposten, Gunn Helen Hagen, sluttet i avisen. André Walle overtok ansvaret med å selge annonseproduktene knyttet til Schibsted abonnementsaviser på papir og digitalt. Han har tidligere vært salgs- og markedsdirektør i Fædrelandsvennen i Kristiansand. Senere ble også en rekrutteringer av en ny markedsdirektør satt på vent.

Les også: Hagen slutter i Aftenposten

Les også: - Vi skal ikke legge oss ned og dø på print

Kampanje har forsøkt å komme i kontakt med COO Siv Juvik Tveitnes, men uten å lykkes.

Les også: - Schibsted ønsker ikke å styre sine mediehus mot solnedgangen

Les også: - Rapport fra slaktehuset