Før jul vedtok Schibsted å slå sammen markeds- og salgsavdelingene i sine fire abonnementsaviser. Som Kampanje kunne fortelle onsdag morgen, var tiden nå kommet for å kommunisere til de ansatte hvor mange som blir overflødige i den nye kommersielle enheten til de fire avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

- Vi hadde et allmøte i dag tidlig der vi måtte informere om at vi reduserer med 55 årsverk i den nye felles kommersielle enhetene for abonnementsmediehusene, sier Tor Jacobsen, kommersiell direktør for forretningsområdet som heter Schibsted Norge Abonnementsmediehus.

Les også: Schibsted kutter kraftig i salgsavdelingene

Det er en stor nedbemanningsprosess det nå legges opp til og Kampanje er kjent med at ord som «blodig» og «trist» er blitt brukt internt. I dag jobber det rundt 305 årsverk i den nye sammenslåtte enheten bestående av de fire tidligere salgs- og markedsavdelingene i Schibsteds fire regionaviser, det vil si at nesten 20 prosent av de ansatte må gå.

- Det er betydelige kutt som dere gjennomfører, hva er årsaken?

- Årsaken er at det er betydelig lavere annonseinntekter enn forventet. Vi så en trend i fjor høst som har fortsatt inn i året. Det er store strukturelle endringer i annonsemarked som også har fortsatt inn i 2016, sier han.

- Omfanget er blitt større
Han sier utviklingen i annonsemarkedet har utviklet seg svakere enn det man la til grunn da arbeidet med å slå sammen de kommersielle avdelingene og opprette en felles kommersiell enhet startet i fjor høst.

- Ja, det kan du si. Det er voldsomme endringer og det har kommet kjappere enn det vi har kunnet forutse. Omfanget er blitt større, sier han.

Schibsteds abonnementsaviser omsetter i dag for rundt tre milliarder kroner, hvorav rundt halvparten er annonser. 900 millioner kommer fra print og de øvrige 500 millioner kronene fra nettavisene, mens resten er abonnementsinntekter. Jacobsen ønsker ikke å tallfeste utviklingen på annonsemarkedet men sier «hele markedet er under et veldig press».

- Vi gjør det ikke så mye dårligere enn markedet, men i tillegg til det store skiftet fra papir til digitalt så har du den digitale disrupsjonen der vi blant annet ser et skift fra mediesentrisk til målgruppesentrisk. Det er blitt mer utfordrende på det digitale, sier han.

I 2015 mistet Schibsteds regionaviser rundt 300 millioner kroner i omsetning, en nedgang på 11 prosent som først og fremst skyldes kollapsen i annonsemarkedet med en nedgang på 23 prosent på print og ni prosent digitalt.

- Skulle gjerne vært foruten
Det var Tor Jacobsen selv om holdt allmøte i Aftenposten og Oslo sammen med ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen og HR-sjefen Helle Øverbye. I tillegg til Oslo ble det holdt tilsvarende møter i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

- Hvordan var stemningen på allmøte?

- Den er aldri god når sånne beskjeder kommer og når skriften kommer på veggen er det aldri hyggelig. Vi skulle gjerne vært dette foruten, sier han,

Kuttene rammer både ansatte som jobber med annonsesalg, abonnementsalg og på markedssiden. Det er heller ikke besluttet hvor stor andel av kuttene hver enkelt avis skal ta. Med omleggingen til den nye enheten er nemlig tanken å bli mer slagkraftig ved å samle ressursene ett sted.

- Vi har en distribuert modell der vi har ansatte hvor kundene er. Samtidig ser vi at vi kan jobbe smartere og mer effektivt som én enhet enn fire selvstendige. På salgssiden ønsker også en del kunder å jobbe med oss nasjonalt og dermed ha ett kontaktpunkt i stedet for fire. Også på en del støtte støttefunksjoner kan vi jobbe enda smartere sammen enn hver for oss.  I tillegg får vi tilgang på bedre teknologi i den kommersielle avdelingen. Dette gjør at vi har som ambisjon å bli minst like gode ut mot kundene – både annonsører og abonnenter, selv om vi blir færre, sier han.

Kampanje er utover dagen blitt kjent med at 15 av rundt 100 selgere må gå, og tallet inkluderer alle regionavisene, mens de øvrige kuttene kommer på såkalte produksjon- og backoffice-funksjoner.

Vil tilby sluttpakker
Det vil utover dagen bli satt av tid til individuelle samtaler samtidig som tilbud om sluttpakker vil bli gitt i det som Jacobsen kaller et «frivillig løp der folk kan søke sluttpakker».

- Er kompetansen i forhold til det digitale også for dårlig blant Schibsteds selgere?

- Nei, det vil jeg ikke si. Utfordringen er at vi har for høy kostnadsbase. Vi har mange flinke personer med mye god kompetanse på det digitale i Schibsted. Det som i dag skjer er veldig trist, men vi er dessverre for mange folk, sier Jacobsen.