Omleggingen fra ytelsespensjon til en innskuddsbasert pensjonsordning ga et underskudd på 183 millioner kroner for NRK i fjor, men sjefen er fornøyd med mindre kostnader framover.

- Jeg er veldig stolt og fornøyd med dette underskuddet. NRK går foran i offentlig virksomhet og har lagt om pensjonsordningen i samarbeid med alle de ansattes organisasjoner, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Tirsdag presenterte han årsregnskapet for 2015 som viser at inntektene til kringkastingsselskapet økte med 83 millioner kroner til 5,593 milliarder kroner.

I 2014 var de totale pensjonskostnadene i NRK på 435 millioner kroner. Ifølge kringkastingssjefen vil omleggingen til innskuddspensjon gi mer forutsigbarhet og lavere kostnader for NRK.

Her kan du se hele årsresultatet.

- Innbetalingen til ytelsesordningen svinger fra år til år, og du må beregne framtidige forpliktelser. I en innskuddsordning har du ikke denne problemstillingen. Det gjør at pensjonskostnadene blir lavere og helt forutsigbare, sier Thor Gjermund Eriksen.

Han anslår at de årlige pensjonsbesparelsene vil være mellom 100-200 millioner kroner i året. I tillegg slipper NRK regnskapsmessige avsetninger på opp mot 2 milliarder kroner i årene framover.

Driftsresultatet endte på minus 250 millioner kroner, men er også påvirket av engangskostnader til pensjon og omstilling. NRK kuttet 160 årsverk i fjor.

- Driftskostnadene i fjor var helt etter budsjett, og underskuddet er utelukkende knyttet til omleggingen av pensjon, sier Eriksen.

Ved utgangen av 2015 var det 2.020.000 lisensbetalere, en økning på 20.000 fra året før. Lisensinntektene steg med 141 millioner kroner i fjor. (©NTB)