I en melding fra nyhetsbyrået NTB (Norsk Telegrambyrå) heter det at mediebedriften har levert et resultat på et historisk høyt nivå i 2015.

Det offisielle resultatet er på 44,4 millioner kroner, men det tallet inkluderer en resultatmessig regnskapseffekt som følge av en endring av pensjonsordningen i selskapet i 2015, heter det i meldingen.

- Korrigert for pensjonseffekten er resultatet over driften på drøyt 21 millioner kroner, som er cirka seks millioner kroner bedre enn året før. Alle virksomhetene i NTB-gruppen kan vise til resultatmessig fremgang. I tillegg har et oppkjøp til 100 prosent av aksjene fra 50,1 prosent i Universum AS, gitt en positiv resultateffekt, sier sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt. I 2014 var resultatet 15,2 millioner kroner

Omsetningen i 2015 var 10,5 millioner kroner høyere enn i 2014 og endte på 232,8 millioner kroner.

NTB-konsernet består av dattervirksomhetene Retriever, Universum, Nyhetsgrafikk, NTB Arkitekst og Samfoto, og disse selskapene står for 84 prosent av 2015-resultatet.

Bildebyrået NTB scanpix inngår som et forretningsområde i nyhetsbyrået, men er ikke eget selskap. Den tradisjonelle kjernevirksomhet - nyhetstjenesten, har et resultat på rundt null.

Rundt én tredjedel av omsetningen til NTB Scanpix kommer fra markeder utenfor mediene. Derfor mener Bjerketvedt at bedriften er forberedt på tøffere tider.

- NTBs rolle er dynamisk i den forstand at vi kontinuerlig må tilpasse oss endringer i bransjen og nye behov. Vi har en endringsdyktig stab, og vi har lagt et godt grunnlag for årene fremover, sier Bjerketvedt.

Her ser du tallene til NTB for 2015. Alle tall i millioner kroner.

NTB 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 232,8 222,3 4,7
Resultat før skatt 21* 15,2 38,2

* 2015-resultatet er korrigert for pensjonseffekt.