Artikkelen blir oppdatert. Kampanje kommer med mer.

Mediekonsernet Polaris, som har Schibsted som største eier, er i morgentimene tirsdag klar med sitt resultat for fjerde kvartal. Etter som det største mediekonsernet utenfor Oslo er først ute med sine kvartalstall, er det ekstra interessant hva konsernsjef Per Axel Koch kan skilte med av resultater i dag.

Og nå viser de rykende ferske kvartalstallene fra Polaris at trenden fra fjerde kvartal fortsetter: Både digital- og papirannonseinntektene fortsetter å falle. De digitale annonseinntekter gikk ned fire prosent i første kvartal, mens papirbaserte annonseinntekter falt med 16  prosent. At påsken var i mars i 2016 mens den var i april i 2015, påvirker annonse- og trykkeriomsetningen negativt.

Konsernets omsetning falt med 8,3 prosent til 376,3 millioner kroner i første kvartal. Polaris beskriver et annonsemarked som preges av stadig tøffere konkurranse fra Facebook og Google, og at nedturen i norsk økonomi også rammer mediekonsernet.

-  Resultatet i årets første kvartal ble preget av svak annonseutvikling. Dette skyldes et økende prispress i annonsemarkedet både som følge av de store strukturelle endringene som vises ved at sosiale medier og andre aktører tar en stadig større andel av annonsemarkedet, og at norsk økonomi er vesentlig svakere enn første kvartal i 2015, forteller Polaris en pressemelding.

Inntektsfallet får umiddelbare konsekvenser. Polaris har kuttet kostnader og nye tiltak er på trappene, varsler konsernsjefen i dag.

- Vi jobber hardt for å sikre at vi skaper et fremtidsrettet, kompetent og lønnsomt mediekonsern, som er rigget for ny vekst og for å ta nye posisjoner. Selskapet er i gang med å utrede nye resultatforbedrende tiltak som skal sikre at vi utvikler produktene våre og opprettholder tilstrekkelig finansiell handlekraft, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Ifølge dagens resultatrapport ble driftskostnadene kuttet med fem prosent i første kvartal. Konsernet skal realisere minimum 70 millioner i resultatforbedrende tiltak i 2016.

Les også: Koch: - Betydelig nedgang i annonseinntektene

Konsernet mener å lykkes stadig bedre med brukerinntektene som utgjør 132  millioner. av de samlede inntektene på 376 millioner i første kvartal. Dette er hovedsakelig abonnementsinntektene, som vokser fire prosent i første kvartal.

- Vi ser at innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker blir godt mottatt av leserne våre. Samtidig har mediehusene fortsatt god vekst i antall brukere og sidevisninger på mobile plattformer, forteller konsernsjef Per Axel Koch.

Her ser du tallene til Polaris Media for 1. kvartal Alle tall i MNOK.

Polaris

1. kvartal 2016

1. kvartal  2015

Endring i %

Omsetning

376,3

410,4

- 8,3 %

Driftsres.

7,4

43,2

- 82,8 %

Res.f.skatt

- 16,6

15,0

-