Programleder Pål Thoresen i «Nitimen» fikk nylig flere lyttere og ikke minst syklister til å se rødt.

– Hvis du senker farta ned til 20-30 kilometer i timen, så åpner du diskret døra, og så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, lød Thoresens råd  til «Nitimen» lyttere om hvordan bilister best håndterer plagsomme syklister.

Uttalelsen ble klaget inn for Kringkastingsrådet. Blant de 15 klagerne på spøken var Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund.

Under klagebehandlingen i formiddag gjorde imidlertid rådet kort prosess.

- Jeg vil starte med å si at dette må lytterne faktisk tåle. Det er sjelden jeg starter slik. Men jeg tror ikke det er mennesker ved sine fulle fem som kan tolke dette som noe annet enn en spøk innenfor rammen av hva også NRK må kunne bedrive, sier Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold.

- Saken sier noe om at konfliktnivået mellom bilister og syklister er høyt, påpeker Kokkvold.

Les mer: K-rådet behandler omstridt Nitimen-spøk